YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 10 Sayı: 4 Yıl : 2015

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler


 
Ara

Megaron: 10 (4)
Cilt: 10  Sayı: 4 (2015)
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE
1.
Bina Kabuğu Bağlamında Mevcut Konut Binalarında Soğutma ve Isıtma Yüklerinin Azaltılması: Beykoz-Kanlıca
Reducing Cooling and Heating Loads in Existing Residential Buildings in the Context of Building Envelope: Beykoz-Kanlıca
Funda Öztürk Keresticioğlu, Derya Burcu Tümer Özkan, Cenk Hamamcıoğlu, Bora Yerliyurt, Esra Sakınç, Tamer Hafızoğlu
doi: 10.5505/MEGARON.2015.27132  Sayfalar 451 - 469 (156 kere görüntülendi)

2.
Kentsel Kimliği Kopyalamak ve Konut Mimarisine Yapıştırmak: İstanbul’da Kapalı Konut Yerleşimleri İçin “Tema”lar
Copying Urban Identity and Pasting it on Residential Architecture: ‘Themes’ For Gated Settlements in İstanbul
S. Banu Garip, Ervin Garip
doi: 10.5505/MEGARON.2015.37450  Sayfalar 470 - 478 (128 kere görüntülendi)

3.
Türkiye’de Konut Üretimi Kapsamında Loft Binaları Yeniden Düşünmek*
Re-Thinking Loft Buildings in the Scope of Housing Production in Turkey*
Neslinur Hızlı, Burçin Mızrak
doi: 10.5505/MEGARON.2015.04127  Sayfalar 479 - 493 (143 kere görüntülendi)

4.
Kemaliye ve Çevre Yerleşmelerinde Yer Alan Geleneksel Konutlarda Yerel Bilgi ve Deneyim Kullanılarak Uygulanan Koruma Müdahalelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Conservation Interventions that Use Local Knowledge and Experience at Traditional Houses Located in Kemaliye and Surrounding Settlements
Ezgi Korkmaz, Mehmet Zafer Akdemir
doi: 10.5505/MEGARON.2015.84755  Sayfalar 494 - 502 (106 kere görüntülendi)

5.
Eğitim Mekanlarında Akustik Konfor: Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Örneği
Acoustic Comfort in Lecture Halls: The Dokuz Eylül University Faculty of Architecture
Özgül Yılmaz Karaman, Nilüfer Berber Üçkaya
doi: 10.5505/MEGARON.2015.58076  Sayfalar 503 - 521 (104 kere görüntülendi)

6.
Manifestoların Perspektifinden: Antonio Sant’Elia Fütürist mi?
From the Perspective of Manifestos: is Antonio Sant’Elia a Futurist?
Yusuf Civelek
doi: 10.5505/MEGARON.2015.72692  Sayfalar 522 - 535 (92 kere görüntülendi)

7.
1962’den Günümüze Değin Görüntüleme Uygulayımları, Görsel Ekin ve Mimarlık
Imaging Technologies, Visual Culture, and Architecture From 1962 to Today
Saltuk Özemir
doi: 10.5505/MEGARON.2015.97759  Sayfalar 536 - 564 (338 kere görüntülendi)

8.
Bölünme ve Kent: Bölünmüş Kentlerin Mekânsal Trajedileri
Division and the City: Spatial Dramas of Divided Cities
Gizem Caner
doi: 10.5505/MEGARON.2015.29290  Sayfalar 565 - 579 (148 kere görüntülendi)

9.
Türkiye’de Planlama Meseleleri Üzerine Kurumsal ve İlişkisel Yaklaşımlar
Relational and Institutional Approaches to Planning Issues in Turkey
Ozer Karakayaci
doi: 10.5505/MEGARON.2015.28290  Sayfalar 580 - 594 (164 kere görüntülendi)

10.
Avanos Kültür Varlıkları Çalışması, Kapadokya Bölgesinde Suyun İzi
Cultural Heritage Study of Avanos, Cappadocia in Relation to its Waterfront
Hülya Berkmen
doi: 10.5505/MEGARON.2015.00533  Sayfalar 595 - 609 (112 kere görüntülendi)

11.
2011 Van Depremi’nin Kırsal Yerleşmelerin Evleri Üzerindeki Etkisi Hakkında Bir Atölye Çalışması
Workshop Study on Impact of 2011 Van Earthquake on Rural Settlement Houses
Ali Rıza Parsa
doi: 10.5505/MEGARON.2015.81905  Sayfalar 610 - 621 (194 kere görüntülendi)

12.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin İç Hava Kirleticileri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Exploring the Knowledge Level of Interior Architecture and Environmental Design Students’ on Indoor Air Pollutants
Feray Ünlü, Kemal Yıldırım
doi: 10.5505/MEGARON.2015.65365  Sayfalar 622 - 636 (91 kere görüntülendi)
JournalAgent

©2015 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale