YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 10 Sayı: 2 Yıl : 2015

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler

 
Ara

Megaron: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 (2015)
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE
1.
Ekolojik Mimari Tasarım Eğitimi Uygulamalarının Örnekler Üzerinden Değerlendirilmesi
Ecological Architectural Design Education Practices Via Case Studies
doi: 10.5505/megaron.2015.20592  Sayfalar 113 - 129
Derya Güleç Özer, Bülent Onur Turan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (234 kere görüntülendi)

2.
Modern Mimarlık Anlatısının Kurguları: Karşıtlık ve Süreksizliklerin Bilgi Kuramsal Yapısı
Fictions of the Modern Architectural Narrative: An Epistemological Construct of Oppositions and Discontinuities
doi: 10.5505/megaron.2015.30932  Sayfalar 130 - 138
Selim Ökem
Makale Özeti | Tam Metin PDF (351 kere görüntülendi)

3.
Ülkemizde Mimarların Yapı Ürünü Seçimlerinin Çevresel, Toplumsal ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
An Evaluation of the Role of Environmental, Social and Economic Factors in Architects’ Choice of Building Materials
doi: 10.5505/megaron.2015.02886  Sayfalar 139 - 148
Melek Melodi Evci, Ayşen Ciravoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (193 kere görüntülendi)

4.
Konut Firmalarının Marka Farkındalığı Yaratmak Amacıyla Kullandıkları Dijital Pazarlama İletişimi Araçlarının Etki Seviyelerinin Değerlendirilmesi
The Effect of Digital Marketing Communication Tools in the Creation Brand Awareness By Housing Companies
doi: 10.5505/megaron.2015.73745  Sayfalar 149 - 161
Füsun Çizmeci, Tuğçe Ercan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (170 kere görüntülendi)

5.
Lamba Işığı ile Aydınlatmada Gölge Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Yaklaşım
An Approach to Determine the Attributes of Shadow Under Artificial Lighting
doi: 10.5505/MEGARON.2015.76376  Sayfalar 162 - 178
Şensin Aydın Yağmur, Leyla Dokuzer Öztürk
Makale Özeti | Tam Metin PDF (155 kere görüntülendi)

6.
Mimari Temsilde Ekfrasis: Danteum ve Masumiyet Müzesi Üzerine
Ekphrasis in Architectural Representation: on Danteum and the Museum of Innocence
doi: 10.5505/megaron.2015.25338  Sayfalar 179 - 194
Melisa Pelin Somer, Arzu Erdem
Makale Özeti | Tam Metin PDF (176 kere görüntülendi)

7.
Türk Makam Müziği İcra Edilen Kapalı Mekanların Hacim Akustiği Bakımından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
An Evaluation of Room Acoustics in Rooms Used for Turkish Melodic Music
doi: 10.5505/megaron.2015.02986  Sayfalar 195 - 204
Aslı Özçevik, Zerhan Yüksel Can
Makale Özeti | Tam Metin PDF (150 kere görüntülendi)

8.
Loft Tipi Konutların Başkalaşım Süreci Bağlamında Türkiye’de Loft Kavramının Analizi: Levent Loft Örneği
The Process of Transformation in Loft Housing Typology: An Analysis of the Loft Concept in Turkey: The Levent Loft Project
doi: 10.5505/megaron.2015.42714  Sayfalar 205 - 223
Ali Devrim Işıkkaya
Makale Özeti | Tam Metin PDF (168 kere görüntülendi)

9.
Ondokuzuncu Yüzyıl Dünya Fuarlarında Osmanlı Temsiliyeti
Ottoman Representation in Nineteenth Century Universal Expositions
doi: 10.5505/megaron.2015.14238  Sayfalar 224 - 240
Yeşim Duygu Ergüney, Nuran Kara Pilehvarian
Makale Özeti | Tam Metin PDF (274 kere görüntülendi)

10.
Kentsel Büyümeye Karşı Çevresel Sürdürülebilirlik – Bengaluru’nun Büyümesi ve Nandagudi İlçesinin Ortaya Çıkışı Üzerine Bir Çalışma
Urban Growth versus Environmental Sustainability – A Study on the Peripheral Expansion of Bengaluru and the Emergence of Nandagudi Township
doi: 10.5505/megaron.2015.75047  Sayfalar 241 - 250
Priyadarshini Sen
Makale Özeti | Tam Metin PDF (188 kere görüntülendi)

11.
Kültürel Miras Ögelerinin Değişimini Anlambilim Yazını Aracılığıyla Okumak Üzerine Bir Deneme: İstanbul’daki Tarihi Mesire Alanları Örneği
An Essay on Reading the Change of Cultural Heritage Components Through Semantic Literature: Historical Mesires in Istanbul
doi: 10.5505/MEGARON.2015.07108  Sayfalar 251 - 259
Töre Seçilmişler, Mehmet Doruk Özügül, Bora Yerliyurt
Makale Özeti | Tam Metin PDF (209 kere görüntülendi)

12.
Özgün İşlevini Sürdüren Geleneksel Konutlarda Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri; Safranbolu Eski Çarşı Bölgesi
Conservation Problems of Traditional Housing with Continued Original Function and Recommended Solutions: Safranbolu “Eski Çarşı District”
doi: 10.5505/megaron.2015.51523  Sayfalar 260 - 270
Sibel Ecemiş Kılıç, Gülşen Türkoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (177 kere görüntülendi)
JournalAgent

©2015 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale