YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 10 Sayı: 1 Yıl : 2015

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler

 
Ara

Megaron: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 (2015)
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE
1.
Enformasyon Kenti, Mekanları ve Potansiyelleri Üzerine Bir Kavramsallaştırma Denemesi
An Attempt at Conceptualizing the Information City, its Spaces and Their Potentials
doi: 10.5505/megaron.2015.72792  Sayfalar 1 - 13
Senem Kaymaz Koca
Makale Özeti | Tam Metin PDF (135 kere görüntülendi)

2.
TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardının Güneş Işınımı Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of TS 825 Thermal Insulation Requirements in Buildings in Terms of Solar Radiation
doi: 10.5505/megaron.2015.08370  Sayfalar 14 - 24
Betül Bektaş Ekici
Makale Özeti | Tam Metin PDF (108 kere görüntülendi)

MAKALE (TEZDEN)
3.
Geleneksel Maraş Evlerine Bir Örnek: ‘Gözlüklü Ali Evi’
An Example of Traditional Houses Maraş: ‘Gözlüklü Ali House’
doi: 10.5505/megaron.2015.03164  Sayfalar 25 - 42
Aslıhan Ece Paköz, Faruk Tuncer
Makale Özeti | Tam Metin PDF (137 kere görüntülendi)

MAKALE
4.
Aydın’da Mimarlık Mirası Olarak Cumhuriyet Dönemi Konutları
Residential Buildings of Turkish Republican Period as Architectural Heritage in Aydın
doi: 10.5505/megaron.2015.88598  Sayfalar 43 - 56
Gökçe Şimşek
Makale Özeti | Tam Metin PDF (117 kere görüntülendi)

5.
İşlev Değişikliğinin Tarihi Yapılar Üzerine Etkileri “Alsancak Levanten Evleri Örneği”
The Effects of Re-functioning to the Historical Houses
doi: 10.5505/megaron.2015.86570  Sayfalar 57 - 69
Aylin Gazi, Elvin Boduroğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (128 kere görüntülendi)

6.
Perakende Sektöründeki Yapısal Dönüşümün Bursa'daki Üretim Piyasası ile Tüketim Piyasasına Yansıması
The Impact of Structural Transformation in Retail Sector on the Producer and Consumer Market in Bursa
doi: 10.5505/megaron.2015.25238  Sayfalar 70 - 79
Ebru Seçkin
Makale Özeti | Tam Metin PDF (92 kere görüntülendi)

7.
Hacim ve Aygıt Özelliklerinin Aydınlığa Etkisinin Açık Planlı Ofis Örneğinde İncelenmesi
Analyze of The Effects of Space And Luminaire Characteristics on Lighting on The Case of Open Plan Office
doi: 10.5505/megaron.2015.30502  Sayfalar 80 - 91
Kasım Çelik, Esra Küçükkılıç Özcan, Rengin Ünver
Makale Özeti | Tam Metin PDF (91 kere görüntülendi)

MAKALE (TEZDEN)
8.
Mimari Tasarımda Dokunma Olgusu ve Dokunsal Haritalamaya İlişkin Bir Alan Çalışması
The Phenomenon Of Touch In Architectural Design And A Field Study For Haptic Mapping
doi: 10.5505/megaron.2015.30602  Sayfalar 92 - 111
Pınar Öktem Erkartal, Hikmet Selim Ökem
Makale Özeti | Tam Metin PDF (138 kere görüntülendi)
JournalAgent

©2015 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale