YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 10 Sayı: 3 Yıl : 2015

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler

 
Ara

Megaron: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 (2015)
Özetleri Göster | << Geri
GÖRÜŞ
1.
Ij-plein: Kentsel Politikaların Eşiğinde Konut
The Ij-plein: Housing At The Threshold of Urban Policies
doi: 10.5505/MEGARON.2015.24008  Sayfalar 273 - 281
Esen Gökçe Özdamar
Makale Özeti | Tam Metin PDF (112 kere görüntülendi)

2.
Van Kalesi Osmanlı Dönemi Burçları Üzerine Gözlemler
Observations on the Ottoman Period Towers of Van Citadel
doi: 10.5505/MEGARON.2015.84856  Sayfalar 282 - 293
Hasan Fırat Diker
Makale Özeti | Tam Metin PDF (83 kere görüntülendi)

MAKALE
3.
İstanbul'da Üretilen Yeni Nesil Küçük Konut Birimlerinin Sıradışı Mekansallıkları Üzerine
An Offbeat Spatiality of the New Generation Small Housing Units in Istanbul
doi: 10.5505/MEGARON.2015.42204  Sayfalar 294 - 304
Nilay Ünsal Gülmez, Türkan Ulusu Uraz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (81 kere görüntülendi)

4.
Bir İç Mekan Çevresi Olarak Çocuk Odasının Çocuk Gelişimine Etkileri ve Yetişkin Uygulamaları
Developmental Implications of Children Bedroom in the Interior Environment and Implementations of Adults Preferences
doi: 10.5505/MEGARON.2015.55798  Sayfalar 305 - 316
Meryem Yalçın, Kemal Yıldırım, Ayşe Müge Bozdayı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (68 kere görüntülendi)

5.
Düzenli Düzgün Tesselasyonlarla Tasarlanan Radyal Açılır Kapanır Tek Serbestlik Dereceli Plak Strüktürler için Bir Tasarım Yöntemi
Design Method for Radially Retractable Single DOF Plate Structure Based on Regular 1-Uniform Regular Tessellations
doi: 10.5505/MEGARON.2015.53244  Sayfalar 317 - 331
Aylin Gazi, Koray Korkmaz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (68 kere görüntülendi)

6.
Dünya Mirası Alanında Yeni Bir Katman: Mostar Tarihi Kent Merkezinin Savaş Sonrası Yeniden Yapılandırılması
A New Layer in a World Heritage Site: The Post-War Reconstruction of Mostar’s Historic Core
doi: 10.5505/MEGARON.2015.72681  Sayfalar 332 - 342
Mehmet Bengü Uluengin, Öze Uluengin
Makale Özeti | Tam Metin PDF (65 kere görüntülendi)

7.
Kapılı-ayrık konut yerleşmelerinin çevresel stres bağlamında yakın çevre etkileri
Analysis of The Environmental Effects of Gated Communities on the Neighborhood in the Context of Environmental Stress
doi: 10.5505/MEGARON.2015.77487  Sayfalar 343 - 354
Asiye Akgün Gültekin, Alper Ünlü
Makale Özeti | Tam Metin PDF (60 kere görüntülendi)

8.
Bir tasarım ölçütü olarak yön bulma kavramı: tanımlar ve tartışmalar
The concept of wayfinding as a criterion of design: definitions and debates
doi: 10.5505/MEGARON.2015.89421  Sayfalar 355 - 364
Begüm Erçevik Sönmez, Deniz Erinsel Önder
Makale Özeti | Tam Metin PDF (69 kere görüntülendi)

9.
Kentsel Dokuda Mekânsal Yönelme Üzerine Bir Algı-Davranış Çalışması: Kadıköy Çarşı Bölgesi
A Perceptual Behavior Study on Spatial Orientation in Urban Fabric: Kadıköy Bazaar District
doi: 10.5505/MEGARON.2015.02486  Sayfalar 365 - 388
Eren Kürkçüoğlu, Mehmet Ocakçı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (86 kere görüntülendi)

10.
Bir Balyan Ailesi Tasarımı: Sa’dabad Camisi
Designed by Balyan Family: The Sa’dabad Mosque
doi: 10.5505/MEGARON.2015.27247  Sayfalar 389 - 409
Emine Füsun Alioğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (56 kere görüntülendi)

11.
Kentsel Dönüşümde Riskler ve Beklentilere Dair İlk Tespitler: İstanbul’da Bir Saha Çalışması
Preliminary Assessments About Risks and Expectations in Urban Transformation: A Field Survey in Istanbul
doi: 10.5505/MEGARON.2015.87993  Sayfalar 410 - 422
Betül Duman
Makale Özeti | Tam Metin PDF (101 kere görüntülendi)

12.
Çocuk oyun alanlarının geliştirilmesinde bir yerel katılım deneyimi
A local participatory experience for improvement of playgrounds
doi: 10.5505/MEGARON.2015.53215  Sayfalar 423 - 439
Arzu Başaran Uysal
Makale Özeti | Tam Metin PDF (69 kere görüntülendi)

13.
BIM ve Sürdürülebilir Yapım Bütünleşme: IFC–Tabanlı Bir Model Öneri
BIM and Sustainable Construction Integration: An IFC-Based Model
doi: 10.5505/MEGARON.2015.09719  Sayfalar 440 - 448
Bahriye İlhan, Hakan Yaman
Makale Özeti | Tam Metin PDF (48 kere görüntülendi)
JournalAgent

©2015 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale