YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 11 Sayı: 1 Yıl : 2016

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler


 
Ara

Megaron: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE
1.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kentsel Mekânın Düzenlenmesi: İstanbul Örneği (1820-1900)
Regulation of Urban Space in the Ottoman State: The Case of Istanbul (1820-1900)
Ceylan Irem Gençer, Işıl Çokuğraş
doi: 10.5505/megaron.2016.20982  Sayfalar 1 - 14 (147 kere görüntülendi)

2.
Modern Mimarlık Mirası Bağlamında Artvin Hükümet Konağı'nın Değerlendirilmesi
Evaluation Of Artvin Government House In The Context of Modern Architectural Heritage
Koray Güler, Ayşe Ceren Bilge
doi: 10.5505/megaron.2016.54227  Sayfalar 15 - 34 (147 kere görüntülendi)

3.
Güncel Mimarlık Ortamında Kabuk-Bağlam İlişkisinin Sorgulanması
Questioning Architectural Envelope - Context Relationship in Contemporary Architecture
Hande Düzgün, Çiğdem Polatoğlu
doi: 10.5505/megaron.2016.53315  Sayfalar 35 - 48 (150 kere görüntülendi)

4.
Dersliklerde Görsel Konfor ve İç Yüzeylerin Etkisi
Visual Comfort Parameters For Classrooms And The Effect Of Interior Surfaces
Şensin Aydın Yağmur, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen
doi: 10.5505/megaron.2016.75537  Sayfalar 49 - 62 (119 kere görüntülendi)

5.
Geleneksel Bitlis Evleri: Koruma Sorunları Ve Öneriler
Traditional Houses Of Bitlis: Conservation Issues And Suggestions
Gülin Payaslı Oğuz, Işık Behiye Aksulu
doi: 10.5505/megaron.2016.76588  Sayfalar 63 - 77 (119 kere görüntülendi)

6.
YBM’nin Mimarlık Eğitim Programı ile Bütünleşmesi Üzerine Bir Çalışma
An Example of Integrating BIM into Architectural Curriculum
Emrah Türkyılmaz
doi: 10.5505/megaron.2016.26121  Sayfalar 78 - 88 (98 kere görüntülendi)

7.
Bursa Doğanbey Üzerinden Kentsel Dönüşümde Yaşam Kalitesinin Tartışılması
Discussing Quality of Life in Urban Transformation Through Bursa Doğanbey
Miray Gur, Neslihan Dostoğlu
doi: 10.5505/megaron.2016.89410  Sayfalar 89 - 105 (107 kere görüntülendi)

8.
Kalkınma Aracı Olarak Organize Sanayi Bölgelerini Yeniden Kurgulamak
Restructuring the Organised Industrial Zones as the Instruments for Development
Elif Örnek Özden
doi: 10.5505/megaron.2016.29200  Sayfalar 106 - 124 (135 kere görüntülendi)

9.
Tarihsel Peyzaj mı Kentsel Meta mı?: İstanbul Yedikule Bostanları Örneği
Historic Landscape vs. Urban Commodity?: The Case of Yedikule Urban Gardens, Istanbul
Elifnaz Durusoy, Duygu Cihanger
doi: 10.5505/megaron.2016.48343  Sayfalar 125 - 136 (195 kere görüntülendi)

10.
İstanbul merkezli sanayi yayılımının alt kentlerde mekansal etkileri: Tekirdağ örneği
Spatial effects of Istanbul centered industrial spreading in sub-cities: the example of Tekirdag
Özdemir Sönmez
doi: 10.5505/megaron.2016.38247  Sayfalar 137 - 149 (110 kere görüntülendi)

11.
Türkiye’de tasarım destek programlarının yenilik modelleri perspektifinden değerlendirilmesi
Assesing design support programmes from an inovation models perspective in Turkey
Tengüz Ünsal
doi: 10.5505/megaron.2016.49379  Sayfalar 150 - 161 (165 kere görüntülendi)

12.
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Eğitim Sistemlerinin Mekan Biçimlenişine Etkisi Ve Reggio Emilia Eğitim Sisteminin Mekan Tasarımı Üzerine Denemeler
The Effect Of The Education Systems Applied In Pre-School Educational Institutions On The Place Formation And Essays On The Place Design Provided By Reggio Emilia Education System
Didem Erten Bilgic, Amrela Sany Surur
doi: 10.5505/MEGARON.2016.03016  Sayfalar 162 - 176 (214 kere görüntülendi)
JournalAgent

© 2016 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale