YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 14 Sayı: 4 Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Amaç ve Kapsam

Megaron Dergisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nin yayın organıdır. Megaron, planlama, mimarlık, tasarım ve yapım alanındaki orijinal makaleleri, araştırma özetlerini, kitap incelemelerini ve meslek alanına ilişkin güncel tartışma ve görüşleri yayınlar. Dergide araştırma yazılarına öncelik verilmekte, bu nedenle derleme türündeki yazılarda seçim ölçütleri daha dar tutulmaktadır. Bir e-dergi olan Megaron yılda dört kez yayınlanmaktadır.

Dergi aynı zamanda Web of Science, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP), TUBITAK ULAKBIM, EBSCO Host Art & Architecture Complete, ERIH PLUS, DOAJ, Gale/Cengage Learning, ASOS Index, DRJI ve Ulrich veri tabanı tarafından dizinlenmekte olan Megaron Dergisi, 07.04.2008 tarihinde TÜBİTAK tarafından ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı listelerinde “Ulusal Hakemli Dergi” statüsüne alınmıştır.

Derginin yayın politikası ve süreçleri Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (NISO) yönergelerini takip eder.

Megaron açık erişimli bir dergidir. Makale gönderme, makale işlemleri ve yayın için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Online olarak derginin web sayfasından yazılara ücretsiz olarak ulaşılmaktadır. Tüm makaleler için teknik şartname ve gerekli formlar http://www.megaronjournal.com/ web sayfasından temin edinilebilmektedir.

© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale