YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 14 Sayı: 2 Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Yayın Kurulu

MEGARON / Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi E-Dergisi

Genel Yayın Yönetmeni
Gülay Zorer Gedik
Yıldız Technical University, Turkey, Dean
E-mail: ggedik@yildiz.edu.tr

Editör
Asuman Türkün 
(Yıldız Teknik Üniversitesi)
E-mail: asu.turkun@gmail.com

Yardımcı Editörler
Nilgün Erkan (Yıldız Teknik Üniversitesi)
E-mail: nilgunerkan@gmail.com
Çiğdem Canbay Türkyılmaz (Yıldız Teknik Üniversitesi)
E-mail: cigdemcanbay@gmail.com

Yayın Kurulu
Füsun Çizmeci (Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey)
E-mail: fus_ciz@hotmail.com
Ömür Barkul (Yıldız Technical University, Turkey)
E-mail: barkul@yildiz.edu.tr
Nuri İlgürel (Yıldız Technical University, Turkey)
E-mail: mimarnuri@yahoo.com
Funda Kerestecioğlu (Yıldız Technical University, Turkey)
E-mail: ozturk@yildiz.edu.tr
Sırma Turgut (Yıldız Technical University, Turkey)
E-mail: sirmaturgut@gmail.com
Senay Oğuztimur (Yıldız Technical University, Turkey)
E-mail: oguztimurs@yahoo.com
Gökçe Tuna Taygun (Yıldız Technical University, Turkey)
E-mail: gokcetunataygun@gmail.com
Banu Çelebioğlu (Yıldız Technical University, Turkey)
E-mail: banu.celebioglu@gmail.com
Esin Özlem Aktuğlu Aktan (Yıldız Technical University, Turkey)
E-mail: esinaktan@hotmail.com
Senem Kaymaz Koca (Yıldız Technical University, Turkey)
E-mail: senemkaymazkoca@yahoo.com

Bilimsel Danışma Kurulu
Ali Madanipour (Newcastle Üniversitesi, İngiltere)
Ana Rita Pereira Roders (Eindhoven University of Technology, Hollanda)
Anna Geppert (Paris Üniversitesi, Sorbonne, Fransa)
Ashraf Salama (Katar Üniversitesi, Katar)
Asuman Türkün (Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul)
Ayda Eraydın (ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara)
Ayfer Aytuğ (Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul)
Ayşe Nur Ökten (Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul)
Birgül Çolakoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul)
Can Binan (Yıldız Teknik Üniversitesi, Restorasyon Bölümü, İstanbul)
Cengiz Can (Yıldız Teknik Üniversitesi, Restorasyon Bölümü, İstanbul) 
Fatma Ünsal (MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul)
Görün Arun (Yıldız Teknik Üniversitesi, Yapı Bilgisi Bölümü, İstanbul)
Gül Koçlar Oral (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul)
Gülay Zorer Gedik (Yıldız Technical University, Turkey, Dean)
Henri Achten (Czech Technical University, Çek Cumhuriyeti)
İclal Dinçer (Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul)
İlhan Tekeli (ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara)
John Lovering (Cardiff Üniversitesi, İngiltere)
Jorge M. Gonçalves (Tecnico Lisboa, İspanya)
Müjgan Şerefhanoğlu Sözen (Yıldız Teknik Üniversitesi, Yapı Bilgisi Bölümü, İstanbul)
Neslihan Dostoğlu (Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul)
Nur Urfalıoğlu (Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Bölümü, İstanbul)
Nuran Kara Pilehvarian (Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Bölümü, İstanbul)
Simin Davoudi (Newcastle Üniversitesi, İngiltere)
Tülin Görgülü (Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul)
Tuna Taşan Kok (University of Amsterdam, Hollanda) 
Willem Salet (Amsterdam Üniversitesi, Hollanda)
Zekiye Yenen (Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul)
Zeynep Ahunbay (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul) 
Zeynep Enlil (Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul)

© 2019 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale