Megaron Dergisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nin yayın organıdır. Megaron, planlama, mimarlık, tasarım ve yapım alanındaki orijinal makaleleri, araştırma özetlerini, kitap incelemelerini ve meslek alanına ilişkin güncel tartışma ve görüşleri yayınlar.
 
Megaron, ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCO Host Art & Architecture Complete, EBSCO Art Source dizini, DOAJ, Gale/Cengage Learning, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS indeks), DRJI, Index Copernicus ve Ulrichs dizinlerinde yer almaktadır.
 
ŞİMDİ!
Destekleyici video dosyalarinizi da gönderebilirsiniz.
Yazarlara bilgi bölümüne bakınız!


Megaron
MEGARON / Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi E-Dergisi
Yayınlanmış Sayılarda Ara
Yazar ve kurum içinde
Makale başlığı ve özet içinde
Anahtar kelimeler içinde
Tamamında