Megaron Dergisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nin yayın organıdır. Megaron, planlama, mimarlık, tasarım ve yapım alanındaki orijinal makaleleri, araştırma özetlerini, kitap incelemelerini ve meslek alanına ilişkin güncel tartışma ve görüşleri yayınlar.
 
Megaron, ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCO Host Art & Architecture Complete, EBSCO Art Source dizini, DOAJ, Gale/Cengage Learning, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS indeks), DRJI, Index Copernicus, Ulrichs ve Avery Index'te dizinlenmektedir.
 
ŞİMDİ!
DERGİMİZ AVERY INDEX'DE DİZİNLENMEKTEDİR.


Megaron
MEGARON / Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi E-Dergisi
Makale Ara
yazar ve kurum içinde
başlık ve özet içinde
anahtar kelimelerde
tamamında