YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 14 Sayı: 2 Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Megaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Şubat 2017 Ayvacık Depreminin Yukarıköy Evlerinde Oluşturduğu Hasarlar
Damages on Houses of Yukarıköy Houses at the Ayvacık Earthquake in February 2017
Ali Rıza Parsa, Ali Osman Kuruşcu
doi: 10.14744/megaron.2019.26213  Sayfa 0

2.
Türkiye'de 2000’li yıllarda Konut Arsası Sunusu: Yeni Kurumsal İktisat Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Housing Land Supply in Turkey in 2000’s: An Evaluation From The Perspective of New Institutional Economics
Güneş Uyanıker, elif Alkay
doi: 10.14744/megaron.2019.27167  Sayfa 0

3.
Çocuklar İçin Kamusal Mekânda Sosyal Adalet: Kadıköy – Sultanbeyli Örneğinde Kamusal Açık Ve Yeşil Alanların İncelenmesi.
Social Justice for Children in Public Space: Investigating public open and green spaces in Kadıköy and Sultanbeyli cases.
Melih Bozkurt, Duygu Özgür
doi: 10.14744/megaron.2019.26817  Sayfa 0

4.
21. Yüzyılın Dünyevi Mabetlerinin Kapitalizasyonu ve Stratejik Sabotaj
The Capitalization of the 21st Century Secular Temples and Strategic Sabotage
Burçin Mızrak Bilen
doi: 10.14744/megaron.2019.21703  Sayfa 0

ARAŞTIRMA ÖZETI
5.
Çanakkale Kenti ve Tarihi Halk bahçesi Odunsu Bitki Örtüsü ve Peyzaj Değerleri
The Woody Plants And Landscape Values Of The Hıstorıcal Publıc Garden Of In And The Town Of Çanakkale
TÜLAY ERBESLER AYASLIGIL
doi: 10.14744/megaron.2019.47715  Sayfa 0

MAKALE
6.
Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri Kapsamında İç Mekan Tasarım Yaklaşımı- Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Bandabulıya Binası Kaçış Yolları Değerlendirmesi
Interior Design Approach As Part Of Passive Fire Safety Measures – Evaluation Of The Re-Used Historical Bandabuliya Building Evacuation System
Betül Bilge
doi: 10.14744/megaron.2019.13008  Sayfa 0

7.
KÜLTÜREL ve İDEOLOJİK KİMLİĞİN YANSIMASI OLARAK POLİTİK DUVAR YAZILARI: İSTANBUL GECEKONDU MAHALLELERİ ÖRNEĞİ
POLITICAL MURALS as REFLECTION of CULTURAL and IDEOLOGICAL IDENTITY: The CASE of ISTANUL’S SLUM NEIGHBOURHOODS
Senem Doyduk
doi: 10.14744/megaron.2019.54771  Sayfa 0

8.
Etkili Çocuk Gelişimi İçin Evrensel Tasarım Perspektifinden Okul Bahçesi Tasarımı
Re-Design of Schoolyard for Effective Development of Child From a Universal Design Perspective
Selda Al Şensoy, Reyhan Midilli Sarı
doi: 10.14744/megaron.2019.72677  Sayfa 0

9.
Dersliklerde Reverberasyon Süresi ve Gürültü-Sinyal Oranının Yetişkinler Ve Çocuklarda Kelime Ayırt Etme Oranına Etkisi
The Effect Of Reverberation Time and Signal-To-Noise Ratio On Word Recognition Scores By Adults And Children In Classrooms
Konca Saher, Baki Karaböce
doi: 10.14744/megaron.2019.94809  Sayfa 0© 2019 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale