YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 14 Sayı: 1 Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki MakalelerMegaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Sosyal konut yerleşmelerinde kentsel mekân üretimi: İstanbul Kayabaşı 24. Bölge sosyal konut yerleşmesi
Production of urban space in social housing settlements: İstanbul Kayabaşı 24th District social housing settlement
Özgür Bingöl
Sayfa 0

ARAŞTIRMA ÖZETI
2.
Bursa Yeşil Külliyesi Medresesinin Müze İşleviyle Kullanımına Yönelik Koruma ve Projelendirme Yaklaşımı
Preservation and Projecting Approach for Bursa Yeşil Kulliyyah Madrasa to be used with Museum Function
Ayşe Esin Kuleli, Demet Binan
doi: 10.14744/megaron.2019.37048  Sayfa 0

MAKALE (TEZDEN)
3.
İstanbul'da Tarihi Sarıyer Bölgesinin Korunması: Bir Boğaz Köyünün Sürdürebilirlik ve Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi
Conservation of Historic Sarıyer District in Istanbul: Improving Sustainability and Energy Efficiency of A Bosphorus Village
İpek Zeynep Kaptanoğlu, Elif Mıhçıoğlu Bilgi
doi: 10.5505/megaron.2018.43255  Sayfa 0

4.
Toplu Konut Yerleşimlerindeki Açık Alanlarda Rüzgarın Kullanıcı Konforuna Etkisinin Analizi Değerlendirilmesi
Analysis and Evaluation of the Wind Effect on User Comfort in Mass Housing Open Areas
Özge Şabanoğlu, Prof. Dr. Gülen Çağdaş
doi: 10.5505/megaron.2018.91668  Sayfa 0

5.
Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Bir Etmen; Mekânsal Güvenlik Ölçütleri
As A Factor Of Improving The Life Quality; Measurement Of Spatial Safety
Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.5505/megaron.2018.18942  Sayfa 0

6.
Toplumsal Cinsiyet Kavramının Konut Mekân Organizasyonu ve Konut Reklamları Üzerine Etkisi
The Effects of Gender Concept on Housing Advertisements and Residential Organization
Gülçin Erdaş, Emine Fulya Özmen
doi: 10.5505/megaron.2018.01488  Sayfa 0

MAKALE
7.
Rüzgar-yapı etkileşiminin ön tasarım aşamasında tahminine yönelik bir algoritma
An algorithm for estimation of wind-building interaction in the early design stage
İlker Karadağ, Nuri Serteser
doi: 10.14744/megaron.2018.37167  Sayfa 0

8.
İstanbul’un kentsel dönüşüm sürecinde konut yoğunlukları değişimi
Changes in urban density; case of Istanbul's massive redeveloping areas
Özdemir sönmez
doi: 10.5505/megaron.2018.03880  Sayfa 0

9.
Konut Çevresi ve Kentsel Yaşam Kalitesi
Residential Environment and Quality of Urban Life
Tayfun Salihoğlu, Handan Türkoğu
doi: 10.5505/megaron.2018.06977  Sayfa 0

10.
İstanbul’da Karma Kullanım Mega Projelerin Kent ve Konut Dili Üretimleri
The Production of Urban and Residential Language by Mixed-Use Mega Projects in İstanbul
Ali Aslankan
doi: 10.5505/megaron.2018.66199  Sayfa 0© 2019 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale