YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 12 Sayı: 4 Yıl : 2017

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler

Megaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Mahallede Aidiyet Duygusunun Kaybı, Yerinden Edilme ve Sosyal Dışlanma: Sarıgöl’de Kentsel Dönüşüm, İstanbul, Türkiye
Loss of Social Belonging, Displacement and Social Exclusion in the Neighborhood: Urban Redevelopment in Sarigol, Istanbul, Turkey
İlkim Markoç, Candan Çınar
doi: 10.5505/megaron.2017.97658  

ARAŞTIRMA ÖZETI
2.
Esnek Çalışma Mekânlarının Çalışan Memnuniyetine Etkisinin Akıllı Bir Ofis Binası Örneğinde İncelenmesi
Flexible Work Environments’ Effects on Employees’ Satisfaction in an Intelligent Office Building
Özgür Göçer, Ebru Karahan, Işıl Oygür İlhan
doi: 10.5505/megaron.2017.46547   (155 kere görüntülendi)

3.
Kayseri Tren İstasyonu ve Çevresinin Kentin Modernleşme Sürecine Katkısı Üzerine Bir Okuma
A Study on the Contributions of the Modernization Process in Kayseri: The Kayseri Train Station and its Environment
Filiz Sönmez, Semra Arslan Selçuk
doi: 10.5505/megaron.2017.09825   (185 kere görüntülendi)

MAKALE (TEZDEN)
4.
Cittaslow Yalvaç’ın Kentsel Koruma Yaklaşımı
The Urban Conservation Approach of Cittaslow Yalvaç
Ayça Özmen, Mehmet Cengiz Can
doi: 10.5505/megaron.2017.67689   (118 kere görüntülendi)

5.
Bina Cephelerinin Yenilemesine Karar Vermek İçin Kullanılabilecek Bir Değerlendirme Modeli
A Proposed Method for Decisions on the Rehabilitation of Building Facades
Banu Erturan, Özlem Eren
doi: 10.5505/megaron.2017.87059   (115 kere görüntülendi)

6.
Çatalca Vilayeti’nde Camiye Çevrilen Kiliselerin Dönüşüm Süreci ve Mimari Analizi
Conversion Process and Architectural Analysis of Churches Converted Into Mosques in Çatalca Province
Sezgi Giray Küçük, Kemal Kutgün Eyüpgiller
doi: 10.5505/megaron.2017.07088   (100 kere görüntülendi)

7.
Sınırlandırılmış Konut Alanları Üzerinden Konut-Kamusal Alan İlişkilerinin Yeniden İrdelenmesi
An Examination of the Relationship Between Enclosed Residential Areas, Other Residences, and Public Spaces
Meryem Melis Cihan, Müyesser Ebru Erdönmez Dinçer
doi: 10.5505/megaron.2017.81994   (138 kere görüntülendi)

MAKALE
8.
Mimari Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Ana Tasarım Sorusu Olarak Biyofili
Biophilia as the Main Design Question in Architectural Design Studio Teaching
Kutlu Sevinç Kayıhan, Sedef Özçelik Güney, Faruk Can Ünal
doi: 10.5505/megaron.2017.59265   (108 kere görüntülendi)

9.
Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nın Endüstriyel Miras Kapsamında Değerlendirilmesi
An Evaluation of the Küçükçekmece Ottoman Match Factory as Industrial Heritage
Adile Binnur Kıraç, Burcu Selcen Coşkun, Diğdem Erdoğan
doi: 10.5505/megaron.2017.39259   (197 kere görüntülendi)

10.
Farkas Molnár ve Semih Rüstem’in Erken Dönem Konutları-Bauhaus ve KURI İlkeleri Doğrultusunda Bir İnceleme
Early Houses Designed By Farkas Molnár and Semih Rüstem: An Examination Based on Bauhaus and KURI Principles
Duygu Saban
doi: 10.5505/megaron.2017.10437   (81 kere görüntülendi)

11.
Çocuk Merkezli Afet Yönetimi
Child-Centered Disaster Management
Sevgül Limoncu, Ahmet Bircan Atmaca
doi: 10.5505/megaron.2017.49369   (184 kere görüntülendi)

12.
Mimari Tasarım Eğitiminde Alternatif Yaklaşımlar: Bir Mekân Tasarımı Stratejisi Olarak “Parazit Mimari”
Alternative Approaches in Architectural Design Education: ‘Parasitic Architecture’ as a Space Design Strategy
Derya Yorgancıoğlu, Tayibe Seyman Güray
doi: 10.5505/megaron.2017.74946   (421 kere görüntülendi)

13.
Tarihi Yığma Yapıların Onarımında Kullanılan EnjeksiyonYönteminin (Grouting) ve Kireç Esaslı Enjeksiyon Malzemesinin Zaman İçerisinde Gelişimi
The Evolution of Grouting and Hydraulic Lime-Based Grout Used in the Restoration of Historical Masonry Buildings
Dilek Ekşi Akbulut, Enise Yasemin Gökyiğit Arpacı, Didem Oktay, Nabi Yüzer
doi: 10.5505/megaron.2017.70298   (127 kere görüntülendi)© 2018 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale