YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 15 Sayı: 2 Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Megaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Toplum Temelli Tasarım Yaklaşımı Kapsamında Yerele Özgü Kentsel Tasarım Rehberi Ön Çalışması; Ordu Örneği
Local-Specific Urban Design Guide In the Scope of Community Based Design Approach Ordu Case
kevser ustundag, Arzu Erturan, GÜL SİVASLIOĞLU ÖZALTIN, ezgi özer
doi: 10.14744/megaron.2020.60437  Sayfa 0

2.
Mimari Tasarım Eğitiminde "Aktif Stüdyo" Deneyimleri
"Active Studio" Experiences in Architectural Design Education
Bengi Yurtsever, Çiğdem Polatoğlu
Sayfa 0

3.
Kamusal Alanlara Erişimde Optimum Yaya Güzergah Konforunu Belirlemeye Yönelik Kavramsal Bir Yaklaşım
A Conceptual Approach to Determine Optimal Pedestrian Comfort Route to Access Urban Public Spaces
Müge Ünal Çilek
Sayfa 0

4.
“Colin Rowe’un “Bağlamsalcılığı”na Yirmibirinci Yüzyıl Kentleri Üzerinden Yeniden Bir Bakış”
A Review of Colin Rowe’s Contextualism In Twentyfirst Century Cities
Ebru Bingol
Sayfa 0

5.
Türkiye’de mimarlar ve üreticilerin yapı ürünlerinin çevresel bilgilerini elde etme ve sunma davranışlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
Comparative assessment of architects and manufacturers behaviors for obtaining and presenting environmental information of building products in Turkey
Nurşah Serter, Gökçe Tuna Taygun
Sayfa 0

6.
Grafitinin Yer Oluşturucu Etkisi: Karaköy Alt Geçit Örneği
Graffiti as Placemaker: The Case of Istanbul's Karakoy Underpass
Ayşe Gül GEMCİ, Deniz ERİNSEL ÖNDER
Sayfa 0

7.
Mimarlık Eğitiminde Yerel Mimarlıktan Öğrenmek
Learning From Vernacular Architecture in Architectural Education
Guliz Ozorhon, Ilker Fatih Ozorhon
Sayfa 0

8.
“YAPI KABUĞUNDA KULLANICI GÜVENLİĞİ ve RİSKLERİ”
OCCUPANT SAFETY and RISKS RELATED to BUILDING ENVELOPE
Semih Serkan Ustaoğlu, Sevgül Limoncu
Sayfa 0

9.
Güncel Beden Kuramlarının Mekanı Dönüştürme Olasılıkları
On Possibilities Of Transforming Space Emerging From Theories On Body
Semin Erkenez, Ayşen Ciravoğlu
Sayfa 0

10.
Uluslararası inşaat müteahhitlik işlerinin regülasyonu: Ulusötesi ve ulusal çerçeveler arasındaki çelişkiler
Regulation of international construction contracting works: Contradictions between transnational and national frameworks
Elvan Gülöksüz
Sayfa 0

11.
Tarihi binalara ek bina tasarımında strüktür ve malzeme seçimi için bir değerlendirme modeli
Structure and material assessment model for historical building extension design
Lory Zakar, Özlem Eren
doi: 10.14744/megaron.2020.48285  Sayfa 0

12.
Mimarlık Eğitiminde Depremin Yeri ve Depremin Eğitsel Boyutu: Küresel Gündem ve Türkiye Bağlamı Üzerine Bir Değerlendirme
The Place of Earthquake in Architectural Education and the Educational Dimension of the Earthquake: An Evaluation of the Global Agenda and Turkey Context
Ayla Ayyıldız Potur, Haşim Metin
Sayfa 0

MAKALE
13.
Açık Tasarım Eğitimine Doğru: Hesaplama ve Hesap Verebilme
Open Design Education: Addressing Accountability in the Age of Computing
Desantila Hysa, Mine Özkar
doi: 10.14744/megaron.2020.32650  Sayfa 0© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale