YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 12 Sayı: 2 Yıl : 2017

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Megaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
‘Üçüncü/Öteki Yer’ Üzerine Bir Kavramsallaştırma Denemesi: Mekansal Bir Trilojinin İçinde Saklı Hikayelerin Keşfedilmesi
A Conceptualisation Of ‘Thirdplace’: Exploring Embedded Narrations İn Between A Spatial Trilogy
Senem Kaymaz Koca, Jonathan Hale
doi: 10.5505/megaron.2017.93685  

2.
Erken dönem mimari tasarım stüdyolarına deneyim tabanlı yaklaşımların bütünleştirilmesi üzerine bir araştırma
A research on the integration of the experience based approaches into the early period architectural design studio
Ömür Kararmaz, Ayşen Ciravoğlu
doi: 10.5505/megaron.2017.05925  

3.
Rölövede yersel lazer tarayıcının katkısı üzerine bir örneklem; Tarihi Yarımada’daki Sarnıçlı Han ve avlusundaki sarnıç
A sample on the contribution of terrestrial laser scanners in surveying; Sarnıçlı Han in the Historical Peninsula and the cistern in its yard
Gülhan Benli, Eylem Görmüş Ekizce
doi: 10.5505/megaron.2017.68542  

4.
Örneklem Aracılığıyla Ayvacık Kıran Kolu Köyleri Geleneksel Konut Mimarisine Bakış
An Analyze on Vernacular Domestic Architecture through Samples at Ayvacık Kıran Section
Evren Kocabıçak, Nuran Kara Pilehvarian
doi: 10.5505/megaron.2017.38258  

5.
Mimarlık eğitiminde stajlar üzerine ampirik bir çalışma: Öğrenci görüşleri
An empirical study of internship practices in architectural education: Student perspectives
Selin Gündeş, Nur Atakul
doi: 10.5505/megaron.2017.86094  

6.
Biçim Değiştirebilen Çift Yönlü Çizel Yüzey Hiperboloidlerin Geometrik ve Kinematik Analizi
Geometric and Kinematic Analysis of Deployable Doubly Ruled Hyperboloids
Feray Maden, Koray Korkmaz
doi: 10.5505/megaron.2017.75010  

7.
Mimari Tasarım Eğitiminde Eleştirel Düşünme Becerisinin Rolüne İlişkin Sorgulama
Questioning the Role of Critical Thinking Skills in Architectural Design Education
Bengi Yurtsever
doi: 10.5505/megaron.2017.67944  

8.
Ege’de kırsal mimari araştırmaları: Bayındır köyleri
Research of rural architecture in Aegean Region: Villages of Bayındır
Eti Akyüz Levi, Burcu Taşcı
doi: 10.5505/megaron.2017.12499  

9.
Geleneksel ve Günümüz Konutunda Sürdürülebilirlik ve Yaşam Alışkanlıkları: Osmaneli Örneği
Sustainability of Traditional and Contemporary Housing and Life Styles of Households: Case of Osmaneli
Ebru Ergöz Karahan
doi: 10.5505/megaron.2017.27037  

10.
Bir Planlama Altlığı Olarak; Roma Dönemi Tarsus Kenti Mekansal Yapısına İlişkin Değerlendirme
The Evaluation of Tarsus's Spatial Structure in Roman Times as a Planning Basemap
Burak Belge, Ümit Aydınoğlu
doi: 10.5505/megaron.2017.83788  

11.
Tasarımda yetkinleşmeyi anlama: tasarım yetilerinin dayandığı kavramsal temele yönelik bir çözümleme
Understanding competence acquisition in design: an analysis towards the conceptual foundations of design ability
Ufuk Ulusan, Ahmet Zeki Turan
doi: 10.5505/megaron.2017.68725  

12.
Kent Parklarında Kullanıcı Memnuniyeti: Ankara Kuğulu Park Örneği
User Satisfaction in Urban Parks: Ankara Kugulu Park Case
Nilüfer Gürer, Aysu Uğurlar
doi: 10.5505/megaron.2017.76094  

13.
Emevi ve Abbasi Sanatında Geometri
Geometry in Umayyad and Abbasid Art
Selim Kılıçoğlu, Nuran Kara Pilehvarian
doi: 10.5505/megaron.2017.65882  

14.
Esnek Çalışma Mekânlarının Çalışan Memnuniyetine Etkisinin Akıllı bir Ofis Binası Örneğinde İncelenmesi
Investigation of Flexible Work Environments' Effects on Employees’ Satisfaction in an Intelligent Office Building
Özgür Göçer, Ebru Karahan, Işıl Oygür İlhan
doi: 10.5505/megaron.2017.46547  

MAKALE (TEZDEN)
15.
Türkiye kentleri için Kentsel Büyüme Yönetimi Sistemi ve İstanbul örneği
Urban Growth Management System for cities of Turkey and İstanbul sample
Ahmet Seydanlıoğlu, Sırma Turgut
doi: 10.5505/megaron.2017.94547  © 2017 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale