YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 12 Sayı: 4 Yıl : 2017

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki MakalelerMegaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Teos Üzerinden Dijital Mirasta Sanal Gerçeklik Uygulamalarını Anlamak
Understanding Virtual Reality Applications in Digital Heritage through Teos
Güzden Varinlioğlu
doi: 10.14744/megaron.2019.85619  Sayfa 0

2.
Yapı Elemanlarının Detay Tasarımı İçin Bir Tasarım-Karar Verme Modeli
A Design-Decision Making Model for Detail Design of Building Elements
Omer Sükrü Denız
doi: 10.14744/megaron.2019.53486  Sayfa 0

3.
Üniversite dış mekânları için zaman-mekânsal haritalama yöntemine dayanan bir kullanım sonrası değerlendirme modeli
A post-occupancy evaluation model based on spatio-temporal mapping method for university outdoor spaces
Özgür Göçer, Kenan Göçer, Altuğ Melik Başol, Mustafa Furkan Kıraç, Ayse Özbil Torun, Mujesira Bakovic, Faizan Pervez Siddiqui, Barış Özcan
doi: 10.14744/megaron.2019.43179  Sayfa 0

4.
İşitsel Peyzaj Kavramı Üzerine Bir Mimari Tasarım Stüdyosu Deneyimi
An Experience in Architectural Design Studio Regarding the Concept of Soundscape
Ozlem Kandemir, Aslı Özçevik Bilen
doi: 10.14744/megaron.2019.74317  Sayfa 0

5.
Tipleri yeniden düşünmek: mimari tasarım stüdyoları için tip odaklı bir pedagoji önerisi
Rethinking types: a proposal for a pedagogy in architectural design studios
Altuğ Kasalı
doi: 10.14744/megaron.2019.55822  Sayfa 0

6.
Erken Cumhuriyet Türkiyesi'nde Yapı Malzemesi Endüstrisi ve Mimari Üretim/Kültür Ortamı
Building Materials Industry and Architectural Practice/Culture in Early Republican Turkey
Yekta Özgüven, Emel Cantürk
doi: 10.14744/megaron.2019.54871  Sayfa 0

7.
Bir sağlıklı yaşam merkezinin iç mekan fiziksel çevre kalitesinin nesnel, öznel ve mimari kriterler çerçevesinde incelenmesi
Evaluating indoor environmental quality of a wellness center through objective, subjective and architectural criteria
Abubaker Hassan Ali Alkabashi, Papatya Nur Dokmeci Yorukoglu
doi: 10.14744/megaron.2019.47113  Sayfa 0

8.
Yapı kabuğu performansının yenilikçi bir tasarım kapsamında değerlendirilmesi: Yüzeyden ısıtma soğutma sistemli modüler hibrid duvar örneği - İstanbul
Evaluation of building shell performance in the scope of an innovative design: Modular hybrid wall example with surface heating cooling system - İstanbul
Selcen Nur Erikci Çelik, Gülay Zorer Gedik
doi: 10.14744/megaron.2019.59329  Sayfa 0

9.
Çapraz Lamine Ahşap (CLT) Duvar–Döşeme Birleşiminin Yapısal Davranışının Deneysel İncelenmesi
Experimental Investigation of Structural Behavior for Cross Laminated Timber (CLT) Wall-to-Floor Connection
Aygül Ceylan, Zehra Girgin
doi: 10.14744/megaron.2019.75508  Sayfa 0

10.
Boğaziçi'nin Avrupa Sahili’nde İnşa Edilmiş Kat Apartmanları ve Koruma Değerleri
First Appartment Buildings in European Side of Bosphorus and Their Conservation Values
Ayşegül Orhan Şahan, Can Şakir Binan
doi: 10.14744/megaron.2019.91259  Sayfa 0

11.
Adana Vilayeti Hükümet Konakları
Government Offices in Adana Province
NUR UMAR, Cengiz Can
doi: 10.14744/megaron.2019.59489  Sayfa 0

12.
Yapılı Çevre Özellikleri ve Konut-Konut Çevresi Kullanıcı Memnuniyeti Etkileşimi: Kırklareli Merkez Örneği
Interaction Between Built Environmental Characteristics and Housing-Housing Environment User Satisfaction: The Case of Kırklareli City Centre
Meltem Gundogdu, Azem Kuru, Mete Korhan ÖZKÖK, Gülcan Yeler, Şevket Erşan
doi: 10.14744/megaron.2019.57070  Sayfa 0

13.
Aktif yaşlanma sürecinin yerel ekonomi ile etkileşimi: Balıkesir üzerine bir araştırma ve sistem önerisi
Interaction of aging population with urban economy: Project proposal for Balıkesir
Serkan Sınmaz, Seher Erbey
doi: 10.14744/megaron.2019.94840  Sayfa 0

14.
Raylı Sistem İstasyonlarına Yaya Erişilebilirliğinin Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Bağlamında İncelenmesi: Konya Örneği
Investigation of Pedestrian Accessibility to Railway System Stations in the Context of Sustainable Urban Development: The Case of Konya
Sedef Eryiğit
doi: 10.14744/megaron.2019.07752  Sayfa 0

15.
Kenti Yaşayandan Öğrenmek: Şehircilik Çalışmalarında Rehberli Gezi Yönteminin Kullanımı, İzmir-Selçuk ve Bursa-İznik Örnekleri
Learning the City from the Inhabitants: Application of the Commented Walk Method in Urban Studies, Izmir - Selcuk and Bursa - Iznik Examples
Gizem Aksümer
doi: 10.14744/megaron.2019.48751  Sayfa 0

16.
Kente Yakın Su Kaynaklarının Rekreasyonel Amaçlı Değerlendirilmesi
Recreational Evaluation of Water Resources Near the City
HİLAL SURAT
doi: 10.14744/megaron.2019.45577  Sayfa 0

17.
Ankara’da kent içi yolculukların cinsiyete ve yaş gruplarına göre karşılaştırmalı analizi
The comparative analysis of urban transport in Ankara by gender and age groups
Hayri Ulvi, Mehmet Uysal, Mustafa Kemal Öktem, Hatice Gül Önder
doi: 10.14744/megaron.2019.24572  Sayfa 0

MAKALE
18.
Konutlar için LEED v.3 ve v.4.1 Sertifika Sisteminde “Malzeme ve Kaynaklar”ın Diyarbakır Evleri Örneğinde İrdelenmesi
Evaluation of "Materials and Resources" Criteria in LEED for Homes v.3 and v.4.1 via Diyarbakır Houses
Gökçe Tuna Taygun
doi: 10.14744/megaron.2019.15046  Sayfa 0© 2019 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale