YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 14 Sayı: 1 Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Megaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Dar Gelirli Konut Alanlarının Dönüşümünde Sosyal Karma Politikası: Fikirtepe Örneği
Social Mixed Policy in the Transformation of Low-Income Housing Areas: The Case of Fikirtepe
Başak Bülbül Akın, Asuman Türkün
Sayfa 0

ARAŞTIRMA ÖZETI
2.
Bursa Yeşil Külliyesi Medresesi’nin Müze İşleviyle Kullanımına Yönelik Koruma ve Projelendirme Yaklaşımı
Preservation and Projecting Approach for Bursa Yeşil Kulliyyah Madrasa to be used with Museum Function
Ayşe Esin Kuleli, Demet Binan
doi: 10.14744/megaron.2019.37048  Sayfa 0

MAKALE (TEZDEN)
3.
Üst Gelir Grubu Konutlarda Kullanıcı Memnuniyetinin Aidiyet Üzerinden İncelenmesi: Ataköy Örneği
An Analysis Of User Satisfaction In Relation With Sense Of Belonging In High Income Housing: Ataköy Case
TÜLİN BARUTÇULAR, NESLIHAN DOSTOGLU
doi: 10.14744/megaron.2019.95815  Sayfa 0

4.
Toplu Konut Yerleşimlerindeki Açık Alanlarda Rüzgarın Kullanıcı Konforuna Etkisinin Analizi Değerlendirilmesi
Analysis and Evaluation of the Wind Effect on User Comfort in Mass Housing Open Areas
Özge Şabanoğlu, Prof. Dr. Gülen Çağdaş
doi: 10.5505/megaron.2018.91668  Sayfa 0

5.
Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Bir Etmen; Mekânsal Güvenlik Ölçütleri
As A Factor Of Improving The Life Quality; Measurement Of Spatial Safety
Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.5505/megaron.2018.18942  Sayfa 0

6.
Tarımköy uygulamalarının konut kullanım kalitesi bağlamında değerlendirilmesi: Karyağmaz köyü örneği
Evaluation of Tarımköy in terms of dwelling space use quality: Case of Karyağmaz
Özge Özkuvancı, Yasemin Alkiser Bregger
doi: 10.14744/megaron.2019.82687  Sayfa 0

7.
Kentsel dönüşüm kıskacında kent ve konut hakkı: Tozkoparan
Right to the city and right to housing in the grip of urban transformation: Tozkoparan
Selin Çınar Erdüzgün, Füsun Çizmeci Yöreş
doi: 10.14744/megaron.2019.24382  Sayfa 0

8.
Toplumsal Cinsiyet Kavramının Konut Mekân Organizasyonu ve Konut Reklamları Üzerine Etkisi
The Effects of Gender Concept on Housing Advertisements and Residential Organization
Gülçin Erdaş, Emine Fulya Özmen
doi: 10.5505/megaron.2018.01488  Sayfa 0

9.
Çelik Taşıyıcı Sistemli Konutların Enerji Korunumu Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
A Study on Steel Framed Residences in Terms of Energy Performance
Halet Almıla Halet Arda Büyüktaşkın
doi: 10.14744/megaron.2019.30092  Sayfa 0

10.
İstanbul'da Tarihi Sarıyer Bölgesinin Korunması: Bir Boğaz Köyünün Sürdürebilirlik ve Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi
Conservation of Historic Sarıyer District in Istanbul: Improving Sustainability and Energy Efficiency of A Bosphorus Village
İpek Zeynep Kaptanoğlu, Elif Mıhçıoğlu Bilgi
doi: 10.5505/megaron.2018.43255  Sayfa 0

11.
Haydarpaşa İstasyonu Dairesel Planlı Lokomotif Deposu'nun Koruma Olasılıkları
Conversation Potentials of Haydarpaşa Station Roundhouse
Nadide Ebru Yazar, Can Sakir Binan
doi: 10.14744/megaron.2019.52724  Sayfa 0

12.
Sosyal Ağ Verileri ve Mekan Dizim Analizlerinin Kentsel Stratejiler Geliştirmede Kullanımı: Kadıköy Örneği
Using Social Network Data and Space Syntax Analyses for Developing Urban Strategies: Kadıköy Case
Taner Üsküplü, Birgül Çolakoğlu
doi: 10.14744/megaron.2019.58569  Sayfa 0

MAKALE
13.
İstanbul’un kentsel dönüşüm sürecinde konut yoğunlukları değişimi
Changes in urban density; case of Istanbul's massive redeveloping areas
Özdemir sönmez
doi: 10.5505/megaron.2018.03880  Sayfa 0

14.
Kentsel Dinamikler ile Değişen Enformel Konut Yerleşmelerinde “Aidiyet” Kavraminin Tartışılması
Discussion of Place Attachment Concept in Informal Settlements Under Urban Dynamics
F. Yurdanur DülgeroğluYüksel, FATMA AHSEN OZSOY, Gülçin Pulat Gökmen
doi: 10.14744/megaron.2019.41033  Sayfa 0

15.
Barınma Problemine Çözüm Olarak Sunulan İpotekli Konut Kredilerine Erişilebilirliğin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Affordability of Mortgage Loans Offered as a Solution for Housing Issue
Ahmet Suvar Aslan
doi: 10.14744/megaron.2019.26986  Sayfa 0

16.
Sosyal konut yerleşmelerinde kentsel mekân üretimi: İstanbul Kayabaşı 24. Bölge sosyal konut yerleşmesi
Production of urban space in social housing settlements: İstanbul Kayabaşı 24th District social housing settlement
Özgür Bingöl
doi: 10.14744/megaron.2019.92160  Sayfa 0

17.
Konut Çevresi ve Kentsel Yaşam Kalitesi
Residential Environment and Quality of Urban Life
Tayfun Salihoğlu, Handan Türkoğu
doi: 10.5505/megaron.2018.06977  Sayfa 0

18.
İstanbul’da Karma Kullanım Mega Projelerin Kent ve Konut Dili Üretimleri
The Production of Urban and Residential Language by Mixed-Use Mega Projects in İstanbul
Ali Aslankan
doi: 10.5505/megaron.2018.66199  Sayfa 0

19.
Rüzgar-yapı etkileşiminin ön tasarım aşamasında tahminine yönelik bir algoritma
An algorithm for estimation of wind-building interaction in the early design stage
İlker Karadağ, Nuri Serteser
doi: 10.14744/megaron.2018.37167  Sayfa 0

20.
Kentsel Açık Alanlarda Yaya Rüzgar Konforunun Analizi: İzmir Karşıyaka Çarşısı Örneği
Analysis Of Pedestrian Wind Comfort In Urban Open Spaces: The Case Of İzmir Karşıyaka Shopping District
Hakan Baş, İlknur Türkseven Doğrusoy
doi: 10.14744/megaron.2019.31932  Sayfa 0

21.
Binalarda enerji etkin önlemlerin uygulanmasındaki engeller: Balıkesir’de bir alan çalışması
Impediments to application of energy efficient measures in building: a survey study of Balikesir, Turkey
Yusuf YILDIZ
doi: 10.14744/megaron.2019.32068  Sayfa 0

22.
Topoğrafyanın Anlamını Yeniden Düşünmek (ve İstanbul Deneyimi…)
Reconsidering the Meaning of Topography (via the city of Istanbul)
İmre Özbek Eren
doi: 10.14744/megaron.2019.81904  Sayfa 0© 2019 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale