YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 14 Sayı: 4 Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki MakalelerMegaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Ofis Yapıları İçin Çevreyle Uyumlu Yapı Dış Kabuğu Tasarım Parametrelerinin Enerji Tüketimine Etkisini Belirlemede Kullanılabilecek Bir Yaklaşım
A Method to be Use for Defining Effect Of Envıronmental Friendly Facade Design Parameters on Energy Consumption for Office Buildings
Selma Uslusoy Şenyurt, Müjde Altın
doi: 10.14744/megaron.2019.57704  Sayfa 0

2.
Üniversite dış mekânları için zaman-mekânsal haritalama yöntemine dayanan bir kullanım sonrası değerlendirme modeli
A post-occupancy evaluation model based on spatio-temporal mapping method for university outdoor spaces
Özgür Göçer, Kenan Göçer, Altuğ Melik Başol, Mustafa Furkan Kıraç, Ayse Özbil Torun, Mujesira Bakovic, Faizan Pervez Siddiqui, Barış Özcan
doi: 10.14744/megaron.2019.43179  Sayfa 0

3.
İşitsel Peyzaj Kavramı Üzerine Bir Mimari Tasarım Stüdyosu Deneyimi
An Experience in Architectural Design Studio Regarding the Concept of Soundscape
Ozlem Kandemir, Aslı Özçevik Bilen
doi: 10.14744/megaron.2019.74317  Sayfa 0

4.
Tipleri yeniden düşünmek: mimari tasarım stüdyoları için tip odaklı bir pedagoji önerisi
Rethinking types: a proposal for a pedagogy in architectural design studios
Altuğ Kasalı
doi: 10.14744/megaron.2019.55822  Sayfa 0

5.
Dijital Teknolojilerin İşbirlikli Tasarıma Olan Etkisi
The Impact Of Digital Technologies On Collaborative Design
Leman Figen Gül
doi: 10.14744/megaron.2019.23281  Sayfa 0

6.
Teos Üzerinden Dijital Mirasta Sanal Gerçeklik Uygulamalarını Anlamak
Understanding Virtual Reality Applications in Digital Heritage through Teos
Güzden Varinlioğlu
doi: 10.14744/megaron.2019.85619  Sayfa 0

7.
A Conceptual Architectural Design Process For Ventilation In Built Environment
Polat Darçın
doi: 10.14744/megaron.2020.84756  Sayfa 0

8.
Eğitim mekânlarında kullanılan duvar renginin öğrencilerin algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkileri
The effects on the perceptual evaluations of students for the wall colors used in educational spaces
Menşure Kübra Müezzinoğlu, Mehmet Lütfi Hidayetoğlu, Kemal Yıldırım
doi: 10.14744/megaron.2020.87369  Sayfa 0© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale