YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 12 Sayı: 3 Yıl : 2017

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler

Megaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Kentsel Dönüşümü Gündeme Gelen bir Alan için Konut Memnuniyeti Araştırması: Türk-iş Blokları Örneği
A Housing Satisfaction Research in An Area that Urban Transformation Come into Question: The Case of Türk-iş Apartment Blocks
Zerrin Ezgi Kahraman, Suna Senem Özdemir
doi: 10.5505/megaron.2017.04834  

2.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta Bulunan İç Mimarlık Programlarındaki Aydınlatma Eğitiminin Güncel Durumu Üzerine Bir Araştırma
A Survey on the Current State of Lighting Design Education in Interior Design Programs in Turkey and Northern Cyprus
Sezin Hatice Tanrıöver, Kenan Eren Şansal
doi: 10.5505/megaron.2017.09815  

3.
Van (Türkiye)’da hidro-enerji planlamasında kamunun gücüne yönelik bir değerlendirme
An evaluation of public power in hydro-power planning in Van (Turkey)
Emel Baylan
doi: 10.5505/megaron.2017.65471  

4.
Ekolojik Tasarım Kapsamında Dünyada Ve Türkiye’de Toprak Yapı Standart Ve Yönetmeliklerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Earth Structure Standards and Regulations in Turkey and World in the Scope of Ecological Design
Zehra Gülşah Koç, Dilek Ekşi Akbulut
doi: 10.5505/megaron.2017.48615  

5.
Emevi ve Abbasi Sanatında Geometri
Geometry in Umayyad and Abbasid Art
Selim Kılıçoğlu, Nuran Kara Pilehvarian
doi: 10.5505/megaron.2017.65882  

6.
HİCAZ DEMİRYOLU GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI / “Hicâz Demiryolu Müdiriyyet-i ‘Umûmiyyesi Binası Projesi” ÖZGÜN ÇİZİMLERİ ÜZERİNDEN BİR OKUMA
Hejaz Railway Headquarters Building of the Original Drawings via a Reading
Türkan İrgin Uzun, Mahmoud Zein El Abidin
doi: 10.5505/megaron.2017.23865  

7.
Hafıza Kutusu: Bir Kentsel Kolektif Bellek Deneyi(mi)
Memory Box: An Experiment on Urban Collective Memory
Tuba Doğu, Melis Varkal Deligöz
doi: 10.5505/megaron.2017.09226  

8.
Sosyal Yapı Değişiminin Mimari Yapıya Yansıması; Diyarbakır Örneği
The reflection of Changing Social Structure to the architectural structure Diyarbakır example
Havva Özyılmaz, Sare Sahil
doi: 10.5505/megaron.2017.96636  

9.
Marka kent bağlamında kent kimliğinin konut projelerinin pazarlanmasında kullanılması: İstanbul örneği
The use of urban identity for the marketing of housing projects in the context of urban branding: Istanbul case
Esma İnce, İclal Dinçer
doi: 10.5505/megaron.2017.50570  

10.
Kent Hakkından Müştereklerimize Kentsel Muhalefet Tartışmaları: Sınırlar ve İmkanlar
Urban Movements Debate from Right to the City to Commons: Limits and Possibilities
Özlem Çelik
doi: 10.5505/megaron.2017.86619  

11.
Urfa Şeyh Mes'ud Horasani Zaviyesi
Urfa Sheikh Mas’ud Khorasani Zawiya
Mustafa Güler
doi: 10.5505/megaron.2017.43650  

12.
Esnek Çalışma Mekânlarının Çalışan Memnuniyetine Etkisinin Akıllı bir Ofis Binası Örneğinde İncelenmesi
Investigation of Flexible Work Environments' Effects on Employees’ Satisfaction in an Intelligent Office Building
Özgür Göçer, Ebru Karahan, Işıl Oygür İlhan
doi: 10.5505/megaron.2017.46547  

MAKALE (TEZDEN)
13.
İstanbul, Gedikpaşa tarihi kent dokusuna yönelik bir araştırma
A research project on traditional urban texture of Gedikpaşa
Zeynep Arsan Ozan, Banu Çelebioğlu
doi: 10.5505/megaron.2017.21347  © 2017 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale