YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 13 Sayı: 3 Yıl : 2018

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki MakalelerMegaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
MAKALE (TEZDEN)
1.
İnsan Hakları Odaklı Bir Kültürel Miras Sistemi İçin Değerlendirme Modeli
An Evaluation Model For A Human Rights-Based Cultural Heritage System
Erdem Eryazıcıoğlu, Hüseyin Cengiz
doi: 10.5505/megaron.2018.57441  

2.
Tarihsel süreç içerisindeki kültürel ve fiziksel değişim üzerine bir araştırma: Trabzon Taksim Meydanı örneği
A Study on cultural change in places towards the past and the present: The case study of Trabzon city square
Filiz Doğan, Arzu Kalın, Ali Özbilen
doi: 10.5505/megaron.2018.85579  

3.
Mark Augé'de Yok-Yer (Non-Lieu) Kavramı Üzerine Bir Epistemik Çözümleme
An Epistemic Analysis of The Concept of Non-Place (Non-Lieu) in Mark Augé
Rifat Gökhan Koçyiğit
doi: 10.5505/megaron.2018.27880  

4.
Kara Surları Dünya Miras Alanı’nı Yenileyerek Koru-ma (!): 5366 Sayılı Yasa’nın Mekansal Etkilerini İstanbul “Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi” Üzerinden Yorumlamak
Conservation of the Land Walls Protection Area by Renewal (!): Evaluating the Spatial Effects of the Law No. 5366 Through “Zeytinburnu Culture Valley Project” of Istanbul
Elifnaz Durusoy, Mehmet Cengiz Can
doi: 10.5505/megaron.2018.08941  

5.
Dikdörtgen planlı tünel kalıp kullanılan betonarme yapılarda plan boyutları ve kat adedinin maliyete etkileri
Effects of plane dimensions and number of storeys on the cost of rectangular-plane buildings constructed with tunnel form
Zeynep Yeşim İlerisoy, Mehmet Emin Tuna
doi: 10.5505/megaron.2018.98698  

6.
İngiltere Veliahtı Prens Edward (Kral VII. Edward)’ın 1862 ve 1867 Yıllarındaki İstanbul Ziyaretlerive Gezdiği Yapılar Çerçevesinde Osmanlı Teşrifatındaki Değişimler
The Changes in Ottoman Ceremonial Protocols Affected by Architectural Sightseeings During Prince Edward VII's Visits to Istanbul Between 1862 and 1867
Sena Belviranlı, Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian
doi: 10.5505/megaron.2018.98852  

MAKALE
7.
Kültürel miras alanları için kullanıcı odaklı bir kentsel tasarım rehberi modeli: Bursa Hanlar Bölgesi örneği
A user-oriented urban design guide model for cultural heritage sites: The case of Bursa Khans Area
Sibel Polat, Hikmet Özge Tümer Yıldız, Neslihan Dostoğlu
doi: 10.5505/megaron.2018.32043  

8.
Memluk Dönemi Hamam Yapıları: Antakya Beyseri Hamamı Özelinde Yapısal-Mekânsal-İşlevsel Çözümleme
Memluk Period Hammams: Structural-Spatial-Functional Analysis On Antakya Beyseri Hammam
Mert Nezih Rifaioğlu
doi: 10.5505/megaron.2018.60134  

EDITÖRE MEKTUP
9.
Belgelerde ve anılarda bir malzeme hocası: Prof. Ziya Baban ve “yaklaşık yarım asır önce Malzeme Dersleri” hakkında...
A material teacher in the documentation and in the past: Professor Baban and About
Halit Yaşa Ersoy, Ümit Arpacıoğlu
doi: 10.5505/megaron.2018.79037  © 2018 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale