YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 13 Sayı: 2 Yıl : 2018

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki MakalelerMegaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Bitkilendirme tasarımı öğeleri, ilkeleri ve yaklaşımlarının peyzaj tasarımı uygulamalarında tercih edilirliği üzerine bir araştırma
A research on preferences of planting design elements, principles and approaches in landscape design applications
Derya Sarı, Banu Karaşah
doi: 10.5505/megaron.2018.29981  

2.
İzmir’de Yenilikçi Firma Yer Seçimlerinin Farklılaşması Üzerinden Bir Değerlendirme
An Evaluation Through the Location Differentiation of Innovative Firms in İzmir
Tanyel Özelçi Eceral, Esra Betül Çiftçi
doi: 10.5505/megaron.2018.49344  

3.
İstanbul Kıyı Alanlarında İkinci Konutun Değişim ve Gelişimi
Change and Development of The Second House in Istanbul Coastal Areas
Ayfer Yazgan
doi: 10.5505/megaron.2018.57338  

4.
İstanbul Kıyılarında Farklı Toplumsal Yapılar ve Kıyı İlişikileri
Different Social Structures in İstanbul Coasts and Relations with the Coast
Berna Sel
doi: 10.5505/megaron.2018.23600  

5.
İstanbul Metropoliten alan planlamasında uygulama güçlükleri; Kartal dönüşüm projesi deneğimi
Implementation difficulties in the planning of Istanbul metropolitan area: experience of Kartal transformation project
Özdemir Sönmez
doi: 10.5505/megaron.2018.50480  

6.
Relationship of Montessori Approach with Interior Spaces in Preschools and Physical Set-up
Montessori Yaklaşımının Anaokulu İç Mekanları ve Fiziksel Oluşumu ile İlişkisi
Meryem Yalçın
doi: 10.5505/megaron.2018.93276  

7.
Kent merkezindeki caddelerde yaya hareketleri ve yoğunlukları; Trabzon, Maraş Caddesi örneği
Pedestrian movements and ıntensities in the streets of the city center: Trabzon, Maraş Street example
Emine Tarakci Eren, Tuğba Düzenli, Duygu Akyol
doi: 10.5505/megaron.2018.17362  

8.
Çanakkale’de Kentsel Mekânın Metalaştırılması Karşısında Direnen Kentsel Muhalefet
Resistant Urban Opposition Against the Commodification of Urban Space in Çanakkale
İpek Sakarya
doi: 10.5505/megaron.2018.43799  

9.
Sanayi Kümelerinde Sosyal Ağlar ve Yenilikçilik: Türk Sanayi Kümeleri Örneğinde Bir Çalışma
Social Networks and Innovation in Industrial Clusters: A Study in case of Turkish Industrial Clusters
Ozer Karakayaci, İclal Dincer
doi: 10.5505/megaron.2018.91489  

10.
Sosyal Etkileşim ve İletişim Teknolojilerinin Konut İç Mekânı ve Mobilya Seçimine Etkileri: Türkiye-Trabzon Örneği
The Effects of Social Interaction and Communication Technologies on House Interior Spaces and Furniture Choice: Turkey-Trabzon Sample
Aylin Aras, İlkay Özdemir
doi: 10.5505/megaron.2018.33602  

11.
Türkiye'de Erken Cumhuriyet Dönemi Yabancı Mimarların İzleri, Franz Hillinger Örneği
Tracks of Foreign Architects of the Early Republic Period in Turkey, Franz Hillinger Sample
Ayşe Durukan Kopuz
doi: 10.5505/megaron.2018.79664  

MAKALE (TEZDEN)
12.
Mark Augé'de Yok-Yer (Non-Lieu) Kavramı Üzerine Bir Epistemik Çözümleme
An Epistemic Analysis of The Concept of Non-Place (Non-Lieu) in Mark Augé
Rifat Gökhan Koçyiğit
doi: 10.5505/megaron.2018.27880  

13.
Katılımcı Mimari Tasarımda Yanıltıcı Simge Değer Olgusu ve Bir Sözde Katılımcılık Örneği Olarak Sulukule Kentsel Dönüşümü
Token Phenomenon in Participatory Architectural Design and Sulukule Urban Transformation as a Tokenism Example
Baharak Fareghi Bavilolyaei, Selim Ökem
doi: 10.5505/megaron.2018.26594   (101 kere görüntülendi)

MAKALE
14.
Herkes İçin Çocuk Parkları Tasarlamak
Designing Playgrounds for All
Aslı Sungur Ergenoğlu, Patrycja Czaplinska
doi: 10.5505/megaron.2018.14890   (65 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
15.
Belgelerde ve anılarda bir malzeme hocası: Prof. Ziya Baban ve “yaklaşık yarım asır önce Malzeme Dersleri” hakkında...
A material teacher in the documentation and in the past: Professor Baban and About
Halit Yaşa Ersoy, Ümit Arpacıoğlu
doi: 10.5505/megaron.2018.79037  © 2018 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale