YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 14 Sayı: 2 Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Megaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Konut Sunum Biçimlerinin İstanbul'un Sosyokültürel ve Mekansal Değişimine Etkileri
The Effects of Housing Presentations on Sociocultural and Spatial Change of Istanbul
Hümeyra Kılıç, Hatice Ayataç
doi: 10.14744/megaron.2019.69320  Sayfa 0

2.
YENİ YAŞAM BİÇİMLERİ ÜZERİNE DENEMELER: bir mimari tasarım stüdyosu deneyimi
EXPERIMENTS ON NEW WAYS OF LIVING: an architectural design studio experience
hulya turgut, nagehan açımuz işbakan
doi: 10.14744/megaron.2019.48295  Sayfa 0

3.
Türkiye'de 2000’li yıllarda Konut Arsası Sunusu: Yeni Kurumsal İktisat Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Housing Land Supply in Turkey in 2000’s: An Evaluation From The Perspective of New Institutional Economics
Güneş Uyanıker, elif Alkay
doi: 10.14744/megaron.2019.27167  Sayfa 0

4.
Çocuklar İçin Kamusal Mekânda Sosyal Adalet: Kadıköy – Sultanbeyli Örneğinde Kamusal Açık Ve Yeşil Alanların İncelenmesi.
Social Justice for Children in Public Space: Investigating public open and green spaces in Kadıköy and Sultanbeyli cases.
Melih Bozkurt, Duygu Özgür
doi: 10.14744/megaron.2019.26817  Sayfa 0

5.
21. Yüzyılın Dünyevi Mabetlerinin Kapitalizasyonu ve Stratejik Sabotaj
The Capitalization of the 21st Century Secular Temples and Strategic Sabotage
Burçin Mızrak Bilen
doi: 10.14744/megaron.2019.21703  Sayfa 0

ARAŞTIRMA ÖZETI
6.
Çanakkale Kenti ve Tarihi Halk bahçesi Odunsu Bitki Örtüsü ve Peyzaj Değerleri
The Woody Plants And Landscape Values Of The Hıstorıcal Publıc Garden Of In And The Town Of Çanakkale
TÜLAY ERBESLER AYASLIGIL
doi: 10.14744/megaron.2019.47715  Sayfa 0

MAKALE (TEZDEN)
7.
Üst Gelir Grubu Konutlarda Kullanıcı Memnuniyetinin Aidiyet Üzerinden İncelenmesi: Ataköy Örneği
An Analysis Of User Satisfaction In Relation With Sense Of Belonging In High Income Housing: Ataköy Case
TÜLİN BARUTÇULAR, NESLIHAN DOSTOGLU
doi: 10.14744/megaron.2019.95815  Sayfa 0

8.
Toplu Konut Yerleşimlerindeki Açık Alanlarda Rüzgarın Kullanıcı Konforuna Etkisinin Analizi Değerlendirilmesi
Analysis and Evaluation of the Wind Effect on User Comfort in Mass Housing Open Areas
Özge Şabanoğlu, Prof. Dr. Gülen Çağdaş
doi: 10.5505/megaron.2018.91668  Sayfa 0

9.
Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Bir Etmen: Mekânsal Güvenlik Ölçütleri*
As a Factor of Improving the Life Quality: Measurement of Spatial Safety
Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.5505/megaron.2018.18942  Sayfa 0

10.
Tarımköy uygulamalarının konut kullanım kalitesi bağlamında değerlendirilmesi: Karyağmaz köyü örneği
Evaluation of Tarımköy in terms of dwelling space use quality: Case of Karyağmaz
Özge Özkuvancı, Yasemin Alkiser Bregger
doi: 10.14744/megaron.2019.82687  Sayfa 0

11.
Kentsel dönüşüm kıskacında kent ve konut hakkı: Tozkoparan
Right to the city and right to housing in the grip of urban transformation: Tozkoparan
Selin Çınar Erdüzgün, Füsun Çizmeci Yöreş
doi: 10.14744/megaron.2019.24382  Sayfa 0

12.
Dar Gelirli Konut Alanlarının Dönüşümünde Sosyal Karma Politikası: Fikirtepe Örneği
Social Mixed Policy in the Transformation of Low-Income Housing Areas: The Case of Fikirtepe
Başak Bülbül Akın, Asuman Türkün
doi: 10.14744/megaron.2019.85047  Sayfa 0

13.
Toplumsal Cinsiyet Kavramının Konut Mekân Organizasyonu ve Konut Reklamları Üzerine Etkisi
The Effects of Gender Concept on Housing Advertisements and Residential Organization
Gülçin Erdaş, Emine Fulya Özmen
doi: 10.5505/megaron.2018.01488  Sayfa 0

MAKALE
14.
İstanbul’un Kentsel Dönüşüm Sürecinde Konut Yoğunlukları Değişimi
Changes in Urban Density; Case of Istanbul’s Massive Redeveloping Areas
Özdemir Sönmez
doi: 10.5505/megaron.2018.03880  Sayfa 0

15.
Kentsel Dinamikler ile Değişen Enformel Konut Yerleşmelerinde “Aidiyet” Kavraminin Tartışılması
Discussion of Place Attachment Concept in Informal Settlements Under Urban Dynamics
F. Yurdanur DülgeroğluYüksel, FATMA AHSEN OZSOY, Gülçin Pulat Gökmen
doi: 10.14744/megaron.2019.41033  Sayfa 0

16.
Barınma Problemine Çözüm Olarak Sunulan İpotekli Konut Kredilerine Erişilebilirliğin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Affordability of Mortgage Loans Offered as a Solution for Housing Issue
Ahmet Suvar Aslan
doi: 10.14744/megaron.2019.26986  Sayfa 0

17.
Sosyal konut yerleşmelerinde kentsel mekân üretimi: İstanbul Kayabaşı 24. Bölge sosyal konut yerleşmesi
Production of urban space in social housing settlements: İstanbul Kayabaşı 24th District social housing settlement
Özgür Bingöl
doi: 10.14744/megaron.2019.92160  Sayfa 0

18.
Konut Çevresi ve Kentsel Yaşam Kalitesi
Residential Environment and Quality of Urban Life
Tayfun Salihoğlu, Handan Türkoğu
doi: 10.5505/megaron.2018.06977  Sayfa 0

19.
İstanbul’da Karma Kullanım Mega Projelerin Kent ve Konut Dili Üretimleri
The Production of Urban and Residential Language by Mixed-Use Mega Projects in İstanbul
Ali Aslankan
doi: 10.5505/megaron.2018.66199  Sayfa 0

20.
KÜLTÜREL ve İDEOLOJİK KİMLİĞİN YANSIMASI OLARAK POLİTİK DUVAR YAZILARI: İSTANBUL GECEKONDU MAHALLELERİ ÖRNEĞİ
POLITICAL MURALS as REFLECTION of CULTURAL and IDEOLOGICAL IDENTITY: The CASE of ISTANUL’S SLUM NEIGHBOURHOODS
Senem Doyduk
doi: 10.14744/megaron.2019.54771  Sayfa 0

21.
Etkili Çocuk Gelişimi İçin Evrensel Tasarım Perspektifinden Okul Bahçesi Tasarımı
Re-Design of Schoolyard for Effective Development of Child From a Universal Design Perspective
Selda Al Şensoy, Reyhan Midilli Sarı
doi: 10.14744/megaron.2019.72677  Sayfa 0© 2019 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale