YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 13 Sayı: 4 Yıl : 2018

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki MakalelerMegaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA ÖZETI
1.
Pera Palas Oteli Yapım Teknolojisi
Pera Palace Hotel Construction Technology
Banu Çelebioğlu, Uzay Yergün
doi: 10.5505/megaron.2018.35493  

MAKALE (TEZDEN)
2.
Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Bir Etmen; Mekânsal Güvenlik Ölçütleri
As A Factor Of Improving The Life Quality; Measurement Of Spatial Safety
Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.5505/megaron.2018.18942  

3.
Göbeklitepe Neolitik Alanı Mimarisi İçin Hazırlanmış Restitüsyonlar Üzerine Bir Değerlendirme ve Bir Öneri
An Evaluation of Restitutions Prepared for the Architecture of the Neolithic Site of Göbeklitepe and a Proposition
Atlıhan Onat Karacalı, Nur Urfalıoğlu
doi: 10.5505/megaron.2018.60362  

4.
Germir’de Tarihi Mehmet Pehlivan Evi’nin Başodası’ndaki Sabit Mobilyaların Değerlendirilmesi
Built-in Furnitures of Mehmet Pehlivan House's "Başoda" in Germir-Kayseri
Gözde Kuzu Dinçbaş, Müşfika Gül Akdeniz
doi: 10.5505/megaron.2018.70845  

5.
Aidiyet, Kent Kimliği ve Kentsel Koruma Etkileşimi Bağlamında Kullanıcı Sürekliliğinin İrdelenmesi: Kadıköy Moda Örneği
Investigation of User Continuity in the Context of the Sense of Belonging, Urban Identity and Urban Conservation Interaction: The Case of Kadıköy- Moda
Aylin Şentürk, Nuran Zeren Gülersoy
doi: 10.5505/megaron.2018.71676  

6.
Endüstri yapılarında yeni üretim biçimi olarak kültüre giden yol: Buda Fabriek örneği
Process of culture as a new form of production in industrial buildings: Buda Fabriek
Begüm Bayraktaroğlu, Feride Pınar Arabacıoğlu
doi: 10.5505/megaron.2018.71542  

MAKALE
7.
Konut Çevresi ve Kentsel Yaşam Kalitesi
Residential Environment and Quality of Urban Life
Tayfun Salihoğlu, Handan Türkoğu
doi: 10.5505/megaron.2018.06977  

8.
100 Yıl Önce-100 Yıl Sonra Mardin: Birinci Cadde ve Halkevi Binası Üzerinden Bir Modern Kent Okuması
A Hundred Years of Mardin as a Modern City in the case of Birinci Cadde (the First Avenue) and Halkevi (the People’s House)
Halil İbrahim Düzenli, Evrim Düzenli
doi: 10.5505/megaron.2018.46704  

9.
Mimarlıkta Yüzey Panelleme Yaklaşımlarının Gauss Eğriliği İle İlişkisi
The Relationship Between Gaussian Curvature and Surface Panelization Approaches in Architecture
Tuğrul Yazar
doi: 10.5505/megaron.2018.50103  © 2018 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale