YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 12 Sayı: 4 Yıl : 2017

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler

Megaron: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
MAKALE
1.
Geleneksel Bitlis Evleri: Koruma Sorunları Ve Öneriler
Traditional Houses Of Bitlis: Conservation Issues And Suggestions
Gülin Payaslı Oğuz, Işık Behiye Aksulu
doi: 10.5505/megaron.2016.76588   2016; 11 - 1 | Sayfalar 63 - 77 (2277 kere görüntülendi)

2.
Güncel Mimarlık Ortamında Kabuk-Bağlam İlişkisinin Sorgulanması
Questioning Architectural Envelope - Context Relationship in Contemporary Architecture
Hande Düzgün, Çiğdem Polatoğlu
doi: 10.5505/megaron.2016.53315   2016; 11 - 1 | Sayfalar 35 - 48 (1921 kere görüntülendi)

3.
Mimari Tasarımda Sıralı Form Oluşum Diyagramları
Sequential Form Formation Diagrams in Architectural Design
Berk Özdemir, Feride Önal
doi: 10.5505/megaron.2016.32932   2016; 11 - 2 | Sayfalar 230 - 240 (1873 kere görüntülendi)

4.
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Eğitim Sistemlerinin Mekan Biçimlenişine Etkisi Ve Reggio Emilia Eğitim Sisteminin Mekan Tasarımı Üzerine Denemeler
The Effect Of The Education Systems Applied In Pre-School Educational Institutions On The Place Formation And Essays On The Place Design Provided By Reggio Emilia Education System
Didem Erten Bilgic, Amrela Sany Surur
doi: 10.5505/MEGARON.2016.03016   2016; 11 - 1 | Sayfalar 162 - 176 (1717 kere görüntülendi)

5.
Tarihsel Peyzaj mı Kentsel Meta mı?: İstanbul Yedikule Bostanları Örneği
Historic Landscape vs. Urban Commodity?: The Case of Yedikule Urban Gardens, Istanbul
Elifnaz Durusoy, Duygu Cihanger
doi: 10.5505/megaron.2016.48343   2016; 11 - 1 | Sayfalar 125 - 136 (1562 kere görüntülendi)

6.
Türkiye’de tasarım destek programlarının yenilik modelleri perspektifinden değerlendirilmesi
Assesing design support programmes from an inovation models perspective in Turkey
Tengüz Ünsal
doi: 10.5505/megaron.2016.49379   2016; 11 - 1 | Sayfalar 150 - 161 (1538 kere görüntülendi)

7.
Kalkınma Aracı Olarak Organize Sanayi Bölgelerini Yeniden Kurgulamak
Restructuring the Organised Industrial Zones as the Instruments for Development
Elif Örnek Özden
doi: 10.5505/megaron.2016.29200   2016; 11 - 1 | Sayfalar 106 - 124 (1516 kere görüntülendi)

8.
Mimarlık Eğitiminde Yangın Güvenlikli Tasarımın Yeri
Defining Fire Safety Design in Architectural Education
Ezgi Korkmaz
doi: 10.5505/megaron.2016.07279   2016; 11 - 2 | Sayfalar 217 - 229 (1412 kere görüntülendi)

MAKALE (TEZDEN)
9.
Aktarma Merkezlerinde Mekânsal Davranışlar: Üsküdar Aktarma Merkezi Örneği
Spatial behaviors in Transfer Centers: The Case of Üsküdar Transfer Center
Güneş Ece Albayrak, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.5505/megaron.2016.38981   2016; 11 - 4 | Sayfalar 565 - 578 (1399 kere görüntülendi)

MAKALE
10.
Büyükşehirlerde Tarımsal Alanların Korunmasında Kentsel Tarım ve Yerel Yönetimlerin Rolü
The Role of Urban Agriculture and Local Authorities in Protecting Agricultural Land in Metropolitan Cities
Sevinç Bahar Yenigül
doi: 10.5505/megaron.2016.48568   2016; 11 - 2 | Sayfalar 291 - 299 (1397 kere görüntülendi)

11.
Stüdyo Pedagojisinde Özgünlük Kavramı Üzerine Deneyler: Önceller ile Tasarım
Experiments with the Concept of Authenticity in Studio Pedagogy: Designing with Precedents
Sevgi Türkkan, Arzu Erdem
doi: 10.5505/megaron.2016.03371   2016; 11 - 2 | Sayfalar 187 - 200 (1261 kere görüntülendi)

12.
Türkiye'de Alışveriş Merkezlerinin Yer Seçimi Kriterleri: İstanbul Örneği
Shopping Centers' Selection Criteria in Turkey: The Case of Istanbul
Tuba Ünlükara, Lale Berköz
doi: 10.5505/megaron.2016.58066   2016; 11 - 3 | Sayfalar 437 - 448 (1234 kere görüntülendi)

13.
Bütüncül Kurumsal Kimlik Stratejisinde Mimari Tasarımın Önemi
The Importance Of Architectural Design In Integrated Corporate Identitiy Strategy
Pınar Meliha Sağıroğlu, Gözdem Çelikkanat Aysu
doi: 10.5505/megaron.2016.77044   2016; 11 - 3 | Sayfalar 423 - 436 (1225 kere görüntülendi)

14.
Yerel mimarinin sürdürülebilirliği kapsamında Kayaköy'ün çözümlemesi
Analysis of Kayaköy within the scope of the sustainability of the vernacular architecture
Pınar Kısa Ovalı, Nilay Delibaş
doi: 10.5505/megaron.2016.44711   2016; 11 - 4 | Sayfalar 515 - 529 (1222 kere görüntülendi)

15.
21. Yüzyılda Mimarlık: Kavramın Aranması
21st Century Architecture: Search for the Concept
Zafer Sağdıç
doi: 10.5505/megaron.2016.93064   2016; 11 - 2 | Sayfalar 179 - 186 (1181 kere görüntülendi)

16.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kentsel Mekânın Düzenlenmesi: İstanbul Örneği (1820-1900)
Regulation of Urban Space in the Ottoman State: The Case of Istanbul (1820-1900)
Ceylan Irem Gençer, Işıl Çokuğraş
doi: 10.5505/megaron.2016.20982   2016; 11 - 1 | Sayfalar 1 - 14 (1167 kere görüntülendi)

17.
Kapalı konut sitelerinin kamusal açık alanlar açısından oluşturduğu problemlerin insan-çevre ilişkileri bağlamında irdelenmesi
Analysis of the problems of gated communities in terms of public open spaces in the context of man and environment relations
Nurten Özdemir, İlknur Türkseven Doğrusoy
doi: 10.5505/megaron.2016.05706   2016; 11 - 3 | Sayfalar 359 - 371 (1114 kere görüntülendi)

18.
Çocuklar İçin Daha Yaşanılır Okul Bahçeleri
More Livable School Grounds for Children
Okşan Tandoğan
doi: 10.5505/megaron.2016.92053   2016; 11 - 4 | Sayfalar 629 - 636 (1084 kere görüntülendi)

19.
Farklı iklim bölgelerindeki binalarda enerji ve maliyet kriterleri bağlamında optimal çözümlerin belirlenmesine yönelik bir yaklaşım
An approach to identify the optimal solutions in the context of energy and cost criteria for buildings in different climates
Aslıhan Şenel Solmaz
doi: 10.5505/megaron.2016.09609   2016; 11 - 4 | Sayfalar 592 - 606 (1081 kere görüntülendi)

20.
Modernitenin ‘Tutarlılık’ Anlatısı Bağlamında Bir ‘Kentsel Rasyonelleşme’ Aracı Olarak Mimarlık Yarışmaları; Berlin Örneği
Architectural Competitions as an Instrument for ‘Urban Rationalization’ in the Context of the Discourse of ‘Consistency’ in Modernity; the Case of Berlin
Evin Eriş, Doç. Dr. Yasemen Say Özer
doi: 10.5505/megaron.2016.48243   2016; 11 - 2 | Sayfalar 201 - 216 (1078 kere görüntülendi)© 2018 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale