YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 14 Sayı: 1 Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
 
Ara

Bursa Yeşil Külliyesi Medresesi’nin Müze İşleviyle Kullanımına Yönelik Koruma ve Projelendirme Yaklaşımı [Megaron]
Megaron. Baskıdaki Makaleler: MEGARON-37048 | DOI: 10.14744/megaron.2019.37048  

Bursa Yeşil Külliyesi Medresesi’nin Müze İşleviyle Kullanımına Yönelik Koruma ve Projelendirme Yaklaşımı

Ayşe Esin Kuleli1, Demet Binan2
1Antalya Bilim Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Antalya
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul

Sürdürülebilirlik bağlamında mimari mirasın korunup geleceğe aktarılması süreci incelendiğinde, kültür varlığının özgünlük, bütünlük ve
anlam değerlerine zarar verilmeden işlevlendirilmesi, geçmişten gelen yaratıcılığın, çağdaş yaşama uyarlanması olarak da nitelendirilebilir.
Yeni işleve uyarlama, aynı zamanda toplumun mimari mirası tüm değerleriyle deneyimlemesi ve mirasa bağlı farkındalık ve aidiyet
geliştirmesine olanak sağlaması açısından önemlidir. Bu bağlamda, çalışmada Türk İslam Eserleri Müzesi işleviyle kullanımının sürdürülmesi
önerilen Bursa Yeşil Külliyesi Medresesi’nin müze konseptine uygun yaklaşımda geliştirilmiş mimari koruma projesinin hazırlanması
sürecinde izlenen koruma yaklaşımı ve bu doğrultuda belgeleme, araştırma, değerlendirme ve projelendirme aşamaları sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Belgeleme, koruma; medrese; restitüsyon; yeni işlev.


Preservation and Projecting Approach for Bursa Yeşil Kulliyyah Madrasa to be used with Museum Function

Ayşe Esin Kuleli1, Demet Binan2
1Department of Architecture, Antalya Bilim University School of Fine Arts and Architecture, Antalya, Turkey
2Department of Architecture, Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture, İstanbul, Turkey

When the process of transferring the architectural heritage to the future in the context of sustainability is examined, the functioning of cultural
assets without harming the values of originality, integrity and authenticity can be described as adaptation of past creativity to contemporary
life. Adaptation of cultural heritage to new usage is also important in order to enable the community to experience its architectural heritage with
all its values and to develop the awareness and belonging of the heritage. In this context, the preservation approach followed during the preparation of the architectural conservation project developed in accordance with the museum concept of the Bursa Yesil Kulliyyah Madrasa, which is proposed to continue its use with the function of the Museum of Turkish Islamic Arts, and the phases of documentation, research, evaluation and projecting in this direction are presented in this paper.

Keywords: Documentation, conservation; madrasa; restitution; new usage.
Sorumlu Yazar: Ayşe Esin Kuleli, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2019 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale