YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 15 Sayı: 1 Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
İstanbul’da Tarihi Sarıyer Bölgesinin Korunması: Bir Boğaz Köyünün Sürdürebilirlik ve Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi [Megaron]
Megaron. 2019; 14(2): 296-307 | DOI: 10.5505/megaron.2018.43255  

İstanbul’da Tarihi Sarıyer Bölgesinin Korunması: Bir Boğaz Köyünün Sürdürebilirlik ve Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi

İpek Zeynep Kaptanoğlu1, Elif Mıhçıoğlu Bilgi2
1İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı, İstanbul
2Ziyaretçi Araştırmacı, GSAPP, Columbia Üniversitesi, NY, ABD.

Sürdürülebilir kalkınma, 1970’lerden bu yana, zamanımızın başlıca küresel gündemlerinden biri haline gelmiştir. Uzun vadede dünyayı korumak adına, insanın, doğal ve yapılı çevresiyle uyumlu bir şekilde yaşamanın yollarını bulması gerektiği inkâr edilemez. Hem miras, hem de sürdürülebilirliğin toplumlar için hayati öneme sahip iki olgu olduğu kabulüyle, tarihi bir çevrede özgün niteliklerin devamlılığını sağlamaya çabalarken, sürdürülebilirliğin de kritik bir başka hedef olarak desteklenmesi gerekmektedir. Böyle bir anlayışla ele alınan bu çalışmada, bu iki kavram, hem kuramsal, hem de Türkiye’deki ilgili politikalar çerçevesinde ele alındıktan sonra, Boğaz’ın Avrupa yakasında yer alan ve günümüzde bütünleşmiş iki komşu Boğaz köyü olan Sarıyer ve Yenimahalle mahallelerinden oluşan tarihi Sarıyer incelenerek değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği vurgulu bu çalışma, çalışma alanı için çevresel ve mimari koruma önerileri ile sonuçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, tarihi koruma; İstanbul; Sarıyer; sürdürülebilirlik.


Conservation of Historic Sarıyer District in Istanbul: Improving the Sustainability and Energy Efficiency of a Bosphorus Village

İpek Zeynep Kaptanoğlu1, Elif Mıhçıoğlu Bilgi2
1stanbul Kültür University Faculty of Architecture, Graduate Program in History of Architecture and Restoration, İstanbul, Turkey
2Visiting Research Scholar, GSAPP, Columbia University, NY, ABD

Sustainable development has become one of the main global agendas of our time since the 1970s. It is undeniable that people must find a way to live in harmony with their natural and built environments in order to protect the earth in the long term. Recognizing that both heritage and sustainability have crucial importance to society, it is essential to promote sustainability as a critical goal, when certifying the continuity of original characteristics in a historic environment. From this perspective, following a discussion on the theory of these two concepts and the framework of related policies in Turkey, this research analyzes and evaluates the historic Sarıyer, composed of Sarıyer and Yenimahalle quarters, two integrated neighbouring Bosphorus villages on the European side of the strait. With an emphasis on sustainability and energy efficiency, this study concludes with environmental and architectural conservation proposals for the study area.

Keywords: Energy efficiency, historic conservation; Istanbul; Sarıyer; sustainability.


İpek Zeynep Kaptanoğlu, Elif Mıhçıoğlu Bilgi. Conservation of Historic Sarıyer District in Istanbul: Improving the Sustainability and Energy Efficiency of a Bosphorus Village. Megaron. 2019; 14(2): 296-307

Sorumlu Yazar: İpek Zeynep Kaptanoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale