YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 15 Sayı: 1 Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
OMA’in Kütüphanelerinde Boşluk ve Yokluk [Megaron]
Megaron. 2019; 14(2): 173-184 | DOI: 10.14744/megaron.2019.57873  

OMA’in Kütüphanelerinde Boşluk ve Yokluk

Onur Şimşek
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Istanbul

Bu makalenin amacı Sokrat öncesi felsefede önemli olan yokluk ve boşluk kavramlarını günümüz mimarlarından Rem Koolhaas’ın teori ve projelerindeki kullanışlarıyla karşılaştırmaktır. Parmenides ve Demokritos`un yokluk ve boşluk kavramlarını kullandıkları felsevi çerçeve açıklandıktan sonra Koolhaas’ın teroisinde aynı kavramlar analiz edilerek felsefeden mimarlığa uzanan semantik bir karşılaştırma denenecektir. Teorik analizlerin ardından OMA’in Seattle Library ve Paris Très Grande Bibliothèque projelerinde bu kavramların merkezinde oluşturulan konsept ve tasarımdaki pratik çıktısı irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, tasarım; boşluk; Koolhaas; kütüphane; yokluk; OMA; felsefe.


Emptiness and Nothingness in OMA’s Libraries

Onur Şimşek
Department of Architecture, Fatih Sultan Mehmet Vakıf University Faculty of Architecture and Design, Istanbul, Turkey

This paper aims to analyse the semantical paralells between the philosophical meaning of the terms nothingness and emptiness as they were used by the presocratic philosophers Parmenides and Democritos and the meaning of nothingness and emptiness in the theory and praxis of Rem Koolhaas. First the philosophical context where Parmenides and Democritus used the terms will be explained and the role, which these terms played in the prehistoric cosmovision will be underlined. Then these terms will be compared with some texts of Koolhaas, in which the very same terms play a major role. Further Koolhaas’ concept will be analysed at two libraries, namely the Seattle Central Library and the Très Grande Bibliothèque in Paris.

Keywords: Architecture, design; emptiness; Koolhaas; library; nothingness; OMA; philosophy.


Onur Şimşek. Emptiness and Nothingness in OMA’s Libraries. Megaron. 2019; 14(2): 173-184

Sorumlu Yazar: Onur Şimşek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale