YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 14 Sayı: 4 Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
 
Ara

İstanbul’da Karma Kullanım Mega Projelerin Kent ve Konut Dili Üretimleri [Megaron]
Megaron. 2019; 14(Özel Sayı): 1-10 | DOI: 10.5505/megaron.2018.66199  

İstanbul’da Karma Kullanım Mega Projelerin Kent ve Konut Dili Üretimleri

Ali Aslankan
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İzmir

Bu çalışma, akademik yazında karma kullanım mega projeler ve kentsel kabuklar olarak da adlandırabileceğimiz konut projelerini inceleyerek, karma kullanım olgusunun nasıl yeniden tanımlandığı ve uygulandığını, ve neticesinde konut tasarımında nasıl bir dil ürettiğini anlamaya çalışmaktadır. Araştırma, İstanbul’u çalışma alanı olarak önermekte ve büyük yatırım özneleri ve karma-kullanım uygulamasının Türkiye’deki temsilcisi olabilecek projelerden bir seçkiyi incelemektedir. Belirtilen iki olgu üzerine kapsamlı bir akademik yazın analizi sonrası, mevcut uygulamalar bu yeni kent formunun ortaya koyduğu mimari öğelerin konut alanına nasıl dahil olduğu verilen ürünler üzerinden analiz edilmektedir. Projeler üzerine yürütülen analiz teorik çerçeveden yola çıkarak (1) podyum ve kule tipolojisi, (2) kat bahçeleri ve teras daireler ve (3) sayısal plan kodlaması biçiminde üç ana mekansal öğe ile derlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, karma kullanım; kent; konut dili üretimi; mekan.


The Production of Urban and Residential Language by Mixed-Use Mega Projects in İstanbu

Ali Aslankan
Department of Interior Architecture and Environmental Design, Faculty of Fine Arts and Design, İzmir University of Economics, İzmir, Turkey

This paper examines the housing projects that are classified as mixed-use mega projects or urban enclaves in the scholarly literature in order to understand how the notion of mixed-use is redefined and practiced, and in return, what is the architectural language they produce in housing design. The exploration posits İstanbul as the case and investigates a selection of projects that are large investment whirlpools and representative of the mixed-use practice in Turkey. Following an extensive literature review on both notions, a critical analysis settles the architectural components of this new urban formation highlighting their involvement to the architectural language in the field of housing. Derived from the theoretical framework, the projects are analyzed and classified by three main spatial components named as (1) podium and tower typology, (2) floor gardens and terrace flats, and (3) numerical plan coding.

Keywords: İstanbul, mixed-use; urban; production of housing language; space.


Ali Aslankan. The Production of Urban and Residential Language by Mixed-Use Mega Projects in İstanbu. Megaron. 2019; 14(Özel Sayı): 1-10

Sorumlu Yazar: Ali Aslankan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale