YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 12 Sayı: 3 Yıl : 2017

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler

 
Ara

Avrupa Birliği (AB) Adayı Türkiye’nin LGBTT'’lerinin Gizlenme Durumları ve Kent Planlamanın Yapabilecekleri [Megaron]
Megaron. 2016; 11(4): 579-591 | DOI: 10.5505/megaron.2016.73792  

Avrupa Birliği (AB) Adayı Türkiye’nin LGBTT'’lerinin Gizlenme Durumları ve Kent Planlamanın Yapabilecekleri

Mercan Efe Güney, İrem Ayhan Selçuk
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir planlama Türkiye’de, “öteki” olarak nitelendirilen grupların tümünü içermediğinden, planlama herkes için yapılamamaktadır. Bu metin, ötekilerden biri olarak LGBTT bireylerin (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, Travesti) Türkiye’de görünür olabilmelerinin yolunu açabilmek için gizlenme, baskı görme, baskıları aşmada yaşadıkları kentin etkisi ve şiddet konularına açıklık getirerek şehir planlama mesleğinin bu konularda neler yapması gerektiği/yapabileceği konusunu tartışmaya açmaktadır. Metinde, homofobik bir ülke olan Türkiye’de LGBTT bireylerle ilgili sosyal ve ekonomik değişkenler verilecek ve kent planlama çalışmalarına katkı sunacak mekânsal değişkenler ayrıştırılmaya çalışılacaktır. Temmuz-Eylül 2012 tarihleri arasında Ankara’da Kaos-GL Derneği aracılığıyla 68; İzmir’de Siyah Pembe Üçgen İnisiyatifi aracılığıyla yapılan 155 anketin değerlendirilmesi bu çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. Planlama kapsamında LGBTT bireylerin kendisi gibi olabilmeleri için yapılacak öneriler, bu çalışmanın literatüre katkısını oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: LGBTT, Kent planlama, Gizlenme, Fark edilmeme, Baskı, Şiddet.


Sexual Orientation Concealment of LGBTT Individuals In Turkey As A Candidate State Of The European Union (EU) And The Role Of Urban Planning

Mercan Efe Güney, İrem Ayhan Selçuk
Dokuz Eylul University, Architecture Faculty, City And Regional Plannning Department

Urban planning doesn’t cover the groups labeled as "other". This article explains urban effects and violence experienced by the LGBTTs (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, and Transgender)while concealing their sexual orientation due to the public pressure besides, their struggle to be visible in Turkey and discusses the necessary/potential role of urban planning on these topics. The article will provide social and economic variables about LGBTT individuals living in a homophobic country, such as Turkey, and the spatial variables that will contribute to urban planning activities will be analyzed. The methodology of this study evaluates68 questionnaires done by Kaos-GL Association in Ankara and 155 questionnaires returned bythe Black-Pink Triangle Initiative in Izmir, between July and September 2012. The contribution of this study to the literature will be to ensure that the LGBTT individuals can be "as they are".

Keywords: LGBTT, Urban Planning, Concealment, Invisibility, Pressure, Violence.


Mercan Efe Güney, İrem Ayhan Selçuk. Sexual Orientation Concealment of LGBTT Individuals In Turkey As A Candidate State Of The European Union (EU) And The Role Of Urban Planning. Megaron. 2016; 11(4): 579-591

Sorumlu Yazar: Mercan Efe Güney, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2017 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale