YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 14 Sayı: 4 Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
 
Ara

Teos Üzerinden Dijital Mirasta Sanal Gerçeklik Uygulamalarını Anlamak [Megaron]
Megaron. Baskıdaki Makaleler: MEGARON-85619 | DOI: 10.14744/megaron.2019.85619  

Teos Üzerinden Dijital Mirasta Sanal Gerçeklik Uygulamalarını Anlamak

Güzden Varinlioğlu
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İzmir

Makalenin ana tartışma noktası olan TeosVR ile, mimari mirasta sanal gerçeklik uygulamalarına temel oluşturacak bir sistem ortaya konmuştur. Disiplinlerarası bir araştırma grubu, antik Teos kentinin mimari mirasının üç boyutlu bir arşivini oluşturmuştur. Sınırlı miktarda restitüsyon bilgisi bulunan bir alanda, yoruma dayalı yeniden canlandırmalarla mevcut durumun birlikte bulunduğu bir üç boyutlu modelleme sistemi kurulmuştur. Dijital miras projesi olarak, bilginin toplanması, arşivlenmesi ve çözümlenmesi aşamalarının sonrasında, görselleştirme ve deneyimleme aşamalarında, sayısal araçlardan yararlanılması amaçlanmıştır. Böylece, uygulama disiplinlerarası etkileşimi arttırmak üzere bir platform oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Teos, sanal gerçeklik, mimari miras, deneyim tasarımı, kültürel miras


Understanding Virtual Reality Applications in Digital Heritage through Teos

Güzden Varinlioğlu
Izmir University of Economics, Department Of Architecture, Izmir

This paper aims at proposing a model for virtual reality design studies by presenting the case of TeosVR, in which our interdisciplinary research group created a three-dimensional repository of the architectural heritage of the ancient city of Teos. It offers a three-dimensional modeling system with the capability of incorporating in situ data of archaeological remains and interpretative reconstructions for an excavation site with limited restitution data. Furthermore, the tools of the project go beyond traditional practices including data gathering, documenting, indexing, and analysis, and are also employed in generating virtual experience. Thus, the application created a platform to enhance interactions among experts of various disciplines.

Keywords: Teos, virtual reality, architectural heritage, experience design, cultural heritage
Sorumlu Yazar: Güzden Varinlioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale