YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 14 Sayı: 3 Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler 
Ara

Mimarlık Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki [Megaron]
Megaron. 2016; 11(4): 491-501 | DOI: 10.5505/megaron.2016.88319  

Mimarlık Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yasemin Erbil, Dilek Murat, Filiz Şenkal Sezer
Uludağ Üniversitesi, Bursa

Bu çalışma mimarlik öğrencilerinde duygusal zeka ve tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Araştırmanın örneklemine Mimarlık Bölümü 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 35 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmada duygusal zeka profilini ölçmek amacıyla Bar-On tarafından geliştirilen Duygusal Zeka Envanteri, tükenmişlik düzeyini ölçmek için Maslach tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır. Mimarlık öğrencilerinin EI seviyesi 3.63/5 ile orta üstü bulunmuştur. Öğrencilerin EI seviyesi ile cinsiyet, barınma durumu, çalışma durumu ve maddi refah seviyesinin ilişkili olmadığı tespit edilmiştir. Mimarlık öğrencilerinin tükenmişlik düzeyi 2.66/5 ile orta seviyede bulunmuştur. Öğrencilerin tükenmişlik düzeyi ile cinsiyet, barınma durumu, çalışma durumu ve maddi refah seviyesinin ilişkili olmadığı tespit edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi sonucunda mimarlık öğrencilerinin duygusal zeka ve tükenmişlik düzeyleri arasında güçlü, aynı yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada tükenmişlik düzeyinin ile duygusal zekanın alt boyutları olan genel ruh durumu ve stres yönetimi alt boyutları arasında güçlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: duygusal zeka (EI), tükenmişlik düzeyi, mimarlık eğitimi


The Relationship Between Emotional Intelligence and Burnout Levels Among Architecture Students

Yasemin Erbil, Dilek Murat, Filiz Şenkal Sezer
Uludag University, Bursa

This study investigated the relationship between emotional intelligence (EI) and burnout among architectural students. The sample of the study included 35 4th year students in the Architecture Department. In the study the Emotional Quotient Inventory (EQ-i) of Bar-On was used to measure the emotional intelligence profile, and Maslach Burnout Inventory (MBI) of Maslach was used to measure the state of burnout. The EI level of architecture students was found upper intermediate with a score of 3,63/5. No relationship was found between the EI level of students and their gender, habitation, employment and financial welfare levels. The burnout status of architecture students was defined as intermediate with a score of 2,66/5. No relationship was found between the burnout status of students and their gender, habitation, employment and financial welfare levels. The statistical analysis of the data has revealed a strong statistically significant relationship, in the same direction between the emotional intelligence levels of the students and their burnout status. The study has also revealed a strong and statistically significant relationship between the burnout status and general mood and stress management subscales of emotional intelligence

Keywords: emotional intelligence (EI), burnout level, architecture education


Yasemin Erbil, Dilek Murat, Filiz Şenkal Sezer. The Relationship Between Emotional Intelligence and Burnout Levels Among Architecture Students. Megaron. 2016; 11(4): 491-501

Sorumlu Yazar: Yasemin Erbil, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2019 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale