YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 12 Sayı: 4 Yıl : 2017

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler 
Ara

Boğaziçi'nin Avrupa Sahili’nde İnşa Edilmiş Kat Apartmanları ve Koruma Değerleri [Megaron]
Megaron. Baskıdaki Makaleler: MEGARON-91259 | DOI: 10.14744/megaron.2019.91259  

Boğaziçi'nin Avrupa Sahili’nde İnşa Edilmiş Kat Apartmanları ve Koruma Değerleri

Ayşegül Orhan Şahan, Can Şakir Binan
Doğuş Üniversitesi /Sanat ve Tasarım Fakültesi/ Mimarlık Bölümü

20.yüzyılın mimari miraslarından biri olduğu düşünülen kat apartmanları, II. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizde yoğun bir şekilde inşa edilmiştir. Makalenin amacı, Boğaziçi’nin Avrupa Sahili’nde inşa edilmiş kat apartmanlarının korunmalarını gerektiren özel değerlerini belirleyerek, bu yapılar ile ilgili uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek koruma çalışmalarına veri oluşturmaktır.
II. Dunya Savaşı’ndan sonra ülkemizdeki toplumsal, sosyo-kültürel, ekonomik, mimari ve teknolojik gelişmeler ışığında şekillenen kat apartmanlarında; eski, tasarım, üslup, mimari müellif, eski strüktür-malzeme, standartlaşma, kişisel anı, konut stoğu,işlevsellik, çevresellik, grup-çokluk-homojenlik, kentsel kimlik özellikleri kültür varlıkları olarak korunmalarını gerektiren özel değerleri olarak belirlenmiştir. Kat apartmanlarının özel değerleri aracılığıyla ülkemizin sağlayacağı; mimari, kentsel, sosyo-kültürel ve ekonomik kazanımlar açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Koruma değerleri, kat apartmanları, Boğaziçi, 20. yüzyıl mimari mirası, modern mimari miras

Anahtar Kelimeler: Koruma değerleri, kat apartmanları, Boğaziçi, 20. yüzyıl mimari mirası, modern mimari miras


First Appartment Buildings in European Side of Bosphorus and Their Conservation Values

Ayşegül Orhan Şahan, Can Şakir Binan
Dogus University/ Art and Design Faculty /Department of Architecture

Apartments thought to be one of the architectural heritages of the 20th century; it was built intensely in our country after World War II. The aim of the article is to establish the specific values that need to protect the apartments built on the European Coast of the Bosphorus and to create data for the conservation work to be carried out by experts on these buildings.

After the World War II, in the floor apartments shaped by the social, socio-cultural, economic, architectural and technological developments in our country; old, design, style, traditional structure-material, standardization, personal memory, residential stock, functionality, environmentalism, group-plural-homogeneity and urban identity are required to be preserved as cultural assets. The architectural, urban, socio-cultural and economic gains that our country will provide through the special values of the apartment buildings are explained.

Keywords: Conservation values, floor apartments, Bosphorus, 20th century architectural heritage.
Sorumlu Yazar: Ayşegül Orhan Şahan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2019 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale