YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 13 Sayı: 4 Yıl : 2018

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler 
Ara

21. Yüzyılda Mimarlık: Kavramın Aranması [Megaron]
Megaron. 2016; 11(2): 179-186 | DOI: 10.5505/megaron.2016.93064  

21. Yüzyılda Mimarlık: Kavramın Aranması

Zafer Sağdıç
Istanbul Medıpol Unıversıtesı

1980’lerden beri güncel mimarlığın bağlamdan ziyade önce kavrama yönlendiği bilinen bir gerçektir. Mimarların fonksiyonel ihtiyaçlardan ziyade, tasarımlarını yaparken kavramsal bir arka plan kurgusuna yöneldiği görülmektedir. Günümüz, Baudrillar’ın simülasyon teoreminde refere ettiği üzere gerçeklik, semboller ve toplum ilişkisi arakesitinin sorgulanmasına yönelik bir çağdır. Bu bağlamda, 1980’lerden bu yana, günümüzün yaşantısı ile ilişkili pek çok şey, otoriteler tarafından yaratılan büyükmodern hayat senaryosunun birer parçası gibi gözükmektedir. 1990’lardan 2016’ya kapitalist pazarın neo-liberalist ekonomilerin etkileri altında şekillendiği görülmektedir. Çok kültürlü bir döneme girilmiş ve böylelikle de alternatif medya doğmuştur. bu yıllar aynı zamanda bir çok etkileyici yapının da yıldız mimarlar tarafından praxise katıldığı yıllardır. Böylelikle, bu formülasyona direkt bağlantılı bir linkle projelerin öneminin temel tasarım ilkeleri ve mimari prensipler doğrultusundansa, kavram merkezli olarak oluşturulduğu, ve önemin çok satan projeler oluşturmak olduğu görülmektedir. Bijarke Ingles ve Kopenhag orijinli ofisi BIG mesleğin yükselen kuzeyli yıldızı olarak güncel mimarlık alanına girmiştir. bu bağlamda, makale BIG’in önemli projelerine odaklanarak 21. yüzyılda mimarlık kurgusunun bir kritiğini yapmayı amaç edinmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimarlik, kavram, bağlam, neo-liberal ekonomiler; simulacra ve simulasyon.


21st Century Architecture: Search for the Concept

Zafer Sağdıç
Istanbul Medıpol Unıversıty

The contemporary architecture has been focusing on the creation of concept before giving attention to the context. It is seen that architects are making their designs related with the created conceptual background before thinking on functional necessities. Today is the era of seeking to interrogate relationship among reality, symbols, and society as Baudrillard referred on his simulation theorem. Most of the converging objects of the life from 1980’s till today, can be seen asthe piece of “a great scenery” of the modern life, created by the authorities. During the period in between 1990’s and the 2016, it is seen that the capital market has been formulated under the effects of neo-liberalist economies. The rise of the multiculturalism is started and thus, alternative media is born. These years are the years of having many spectacular buildings of star-architects on the praxis field. Thus having a direct link to this formulation in the architectural field, it can be said that, the importance of the projects are not formulated according to the basic guidelines and architectural principles, however it is focused on concept research on architectural projects, which would be the best-sellers on the market.Bjarke Ingels and his Copenhagen-based firm BIG is disproportionate number of the profession’s rising star from the north side of the world contemporary architecture. Thus, the paper will have the critical overview to the architectural fiction on the 21st century, while it will focus on the important projects of BIG from all over the world.

Keywords: Architecture, concept, context, neo-liberal economies; simulacra and simulation.


Zafer Sağdıç. 21st Century Architecture: Search for the Concept. Megaron. 2016; 11(2): 179-186

Sorumlu Yazar: Zafer Sağdıç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2018 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale