YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 12 Sayı: 4 Yıl : 2017

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler

 
Ara

Megaron: 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE
1.
Kaunos Tiyatrosu’nun Biçimsel Analizi ve Temel Mimari Karakteri
Formal Analysis and Principal Architectural Character of Caunus Theater
Yasemen Say Özer, Nevzat Oğuz Özer
doi: 10.5505/megaron.2017.64436  Sayfalar 173 - 183 (319 kere görüntülendi)

MAKALE (TEZDEN)
2.
Tunus Medina Çarşılarının Mimari Mekanlarının Resistatif Özellikleri Üzerine Bir İrdeleme
Resistive Traits of the Tunisian Medina Bazaars’ Architectural Spaces in the Globalized World
Yasmine Tira, Çiğdem Canbay Türkyılmaz
doi: 10.5505/megaron.2017.82474  Sayfalar 184 - 194 (272 kere görüntülendi)

3.
İstanbul’da Kentsel Dokunun Dönüşümü: Çok Katlı Konutlardan Kapalı Sitelere
Transformation of the Urban Pattern in Istanbul: From Multi-Storey Dwellings to Gated Communities
Tuğçe Eren, Neslihan Dostoğlu
doi: 10.5505/megaron.2017.33716  Sayfalar 195 - 202 (376 kere görüntülendi)

4.
Modern Dönem Konut Stokunda Mekansal Kalitenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
A Study On Examining the Spatial Quality of the Modern Period Housing Stock
Hatice Sadıkoğlu, Ahsen Özsoy
doi: 10.5505/megaron.2017.93823  Sayfalar 203 - 212 (333 kere görüntülendi)

5.
Yüksek Konut Yapılarında İç Ortam Kalitesinin İncelenmesi
An Investigation For Indoor Environmental Quality In High-Rise Residential Buildings
Dinçer Aydın, Esma Mıhlayanlar
doi: 10.5505/megaron.2017.07830  Sayfalar 213 - 227 (397 kere görüntülendi)

6.
Su Değirmenlerine Yönelik Bir Belgeleme ve Koruma Yöntemi
A Documentation and Conservation Method for Water Mills
Gülferah Örs Çorapçıoğlu, Demet Ulusoy Binan
doi: 10.5505/megaron.2017.49389  Sayfalar 228 - 248 (264 kere görüntülendi)

7.
Beşiktaş Tayyare Fabrikası (1936-1943)
Beşiktaş Aircraft Factory (1936-1943)
Nedime Tuba Yusufoğlu, Nuran Kara Pilehvarian
doi: 10.5505/megaron.2017.87004  Sayfalar 249 - 262 (530 kere görüntülendi)

8.
Kentsel Dönüşümde Karma Gelirli Konut Stratejisi ve Türkiye’ye Özgü Dinamikler: Ankara Altındağ-Gültepe Örneği
Mixed-Income Housing Strategy in Urban Renewal Policies and Turkey-Specific Dynamics: Altındag-Gultepe Case, Ankara
Yasin Bektaş, Asuman Türkün
doi: 10.5505/megaron.2017.85570  Sayfalar 263 - 279 (459 kere görüntülendi)

MAKALE
9.
Bölgesel İstihdam Dalgalanmalarının Şiddeti, Sebep ve Sonuçları: Türkiye Örneği
Regional Employment Volatility−Causes and Consequences: The Case of Turkey
Hasan Engin Duran
doi: 10.5505/megaron.2017.52244  Sayfalar 280 - 291 (206 kere görüntülendi)

10.
Katılımcı Planlama Deneyimi: Mersin İl Çevre Düzeni Planı Örneği
A Participatory Planning Experience: The Case of Mersin-Environmental Plan
Sırma Turgut, Töre Seçilmişler
doi: 10.5505/megaron.2017.59672  Sayfalar 292 - 303 (232 kere görüntülendi)

11.
Ankara’da Konut Fiyatları Farklılaşmasının Hedonik Analiz Yardımıyla İncelenmesi
Examining House Price Differentiation in Ankara Using Hedonic Analysis
Leyla Alkan Gökler
doi: 10.5505/megaron.2017.35582  Sayfalar 304 - 315 (364 kere görüntülendi)

MAKALE (TEZDEN)
12.
Kamu Yapım İhalelerinde Sözleşme Dokümanlarından Kaynaklanan Problemlerin Tespiti
Problems Caused by Contract Documents in Public Construction Procurements
Pınar Irlayıcı Çakmak, Elçin Taş
doi: 10.5505/megaron.2017.26214  Sayfalar 316 - 328 (243 kere görüntülendi)

MAKALE
13.
Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Bir Stüdyo Çalışması: Kıyı Alanı Peyzaj Tasarım Projesi
A Studio Work in Landscape Architecture Education: Waterfront Landscape Design Project
Habibe Acar, Makbulenur Bekar
doi: 10.5505/megaron.2017.65265  Sayfalar 329 - 342 (419 kere görüntülendi)© 2018 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale