YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 13 Sayı: 3 Yıl : 2018

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler 
Ara

Megaron: 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE
1.
Biçim Değiştirebilen Çift Yönlü Çizel Yüzey Hiperboloidlerin Geometrik ve Kinematik Analizi
Geometric and Kinematic Analysis of Deployable Doubly Ruled Hyperboloids
Feray Maden, Koray Korkmaz
doi: 10.5505/megaron.2017.75010  Sayfalar 343 - 354

2.
Mimarlık Eğitiminde Stajlar Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Öğrenci Görüşleri
Internship Practices in Architectural Education: Student Perspectives
Selin Gündeş, Nur Atakul
doi: 10.5505/megaron.2017.86094  Sayfalar 355 - 364

ARAŞTIRMA ÖZETI
3.
Ege’de Kırsal Mimari Araştırmaları: Bayındır Köyleri
Research of Rural Architecture in Aegean Region: Villages of Bayındır
Eti Akyüz Levi, Burcu Taşcı
doi: 10.5505/megaron.2017.12499  Sayfalar 365 - 384

MAKALE
4.
Mimari Tasarım Eğitiminde Eleştirel Düşünme Becerisinin Rolüne İlişkin Sorgulama
Questioning the Role of Critical Thinking in Architectural Design Education
Bengi Yurtsever
doi: 10.5505/megaron.2017.67944  Sayfalar 385 - 394

MAKALE (TEZDEN)
5.
Örneklem Aracılığıyla Ayvacık Kıran Kolu Köyleri Geleneksel Konut Mimarisine Bakış
Vernacular Domestic Architecture Through Samples at Ayvacık Kıran Section
Evren Kocabıçak, Nuran Kara Pilehvarian
doi: 10.5505/megaron.2017.38258  Sayfalar 395 - 408

6.
Erken Dönem Mimari Tasarım Stüdyolarına Deneyim Tabanlı Yaklaşımların Bütünleştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
Integration of the Experience-Based Approaches with the Early Phase Architectural Design Studios
Ömür Kararmaz, Ayşen Ciravoğlu
doi: 10.5505/megaron.2017.05925  Sayfalar 409 - 419

MAKALE
7.
Rölövede Yersel Lazer Tarayıcının Katkısı Üzerine Bir Örneklem; Tarihi Yarımada’daki Sarnıçlı Han ve Avlusundaki Sarnıç
Contribution of Terrestrial Laser Scanners in Surveying: Sarnıçlı Han in the Historical Peninsula and the Cistern in its Yard
Gülhan Benli, Eylem Görmüş Ekizce
doi: 10.5505/megaron.2017.68542  Sayfalar 420 - 428

MAKALE (TEZDEN)
8.
Türkiye Kentleri İçin Kentsel Büyüme Yönetimi Sistemi ve İstanbul Örneği
Urban Growth Management System for Sample Cities of Turkey and İstanbul
Ahmet Seydanlıoğlu, Sırma Turgut
doi: 10.5505/megaron.2017.94547  Sayfalar 429 - 442

MAKALE
9.
Kent Parklarında Kullanıcı Memnuniyeti: Ankara Kuğulu Park Örneği
User Satisfaction in Urban Parks: Ankara Kugulu Park Case
Nilüfer Gürer, Aysu Uğurlar
doi: 10.5505/megaron.2017.76094  Sayfalar 443 - 459

10.
Bir Planlama Altlığı Olarak; Roma Dönemi Tarsus Kenti Mekansal Yapısına İlişkin Değerlendirme
Evaluating Tarsus’s Spatial Structure in Roman Times as a Planning Basemap
Burak Belge, Ümit Aydınoğlu
doi: 10.5505/megaron.2017.83788  Sayfalar 460 - 474

MAKALE (TEZDEN)
11.
Tasarımda Yetkinleşmeyi Anlama: Tasarım Yetilerinin Dayandığı Kavramsal Temele Yönelik Bir Çözümleme
Understanding Competence Acquisition in Design: An Analysis of the Conceptual Foundation of Design Ability
Ufuk Ulusan, Ahmet Zeki Turan
doi: 10.5505/megaron.2017.68725  Sayfalar 475 - 487

MAKALE
12.
‘Üçüncü/Öteki Yer’ Üzerine Bir Kavramsallaştırma Denemesi: Mekansal Bir Trilojinin İçinde Saklı Hikayelerin Keşfedilmesi
Conceptualizing “Thirdplace”: Exploring Embedded Narrations in Between a Spatial Trilogy
Senem Kaymaz Koca, Jonathan Hale
doi: 10.5505/megaron.2017.93685  Sayfalar 488 - 496

13.
Geleneksel ve Günümüz Konutunda Sürdürülebilirlik ve Yaşam Alışkanlıkları: Osmaneli Örneği
Sustainability of Traditional and Contemporary Housing and Household Lifestyles: Case of Osmaneli
Ebru Ergöz Karahan
doi: 10.5505/megaron.2017.27037  Sayfalar 497 - 510© 2018 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale