YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 13 Sayı: 3 Yıl : 2018

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler 
Ara

Megaron: 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE
1.
Biçim Değiştirebilen Çift Yönlü Çizel Yüzey Hiperboloidlerin Geometrik ve Kinematik Analizi
Geometric and Kinematic Analysis of Deployable Doubly Ruled Hyperboloids
Feray Maden, Koray Korkmaz
doi: 10.5505/megaron.2017.75010  Sayfalar 343 - 354 (481 kere görüntülendi)

2.
Mimarlık Eğitiminde Stajlar Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Öğrenci Görüşleri
Internship Practices in Architectural Education: Student Perspectives
Selin Gündeş, Nur Atakul
doi: 10.5505/megaron.2017.86094  Sayfalar 355 - 364 (573 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA ÖZETI
3.
Ege’de Kırsal Mimari Araştırmaları: Bayındır Köyleri
Research of Rural Architecture in Aegean Region: Villages of Bayındır
Eti Akyüz Levi, Burcu Taşcı
doi: 10.5505/megaron.2017.12499  Sayfalar 365 - 384 (1016 kere görüntülendi)

MAKALE
4.
Mimari Tasarım Eğitiminde Eleştirel Düşünme Becerisinin Rolüne İlişkin Sorgulama
Questioning the Role of Critical Thinking in Architectural Design Education
Bengi Yurtsever
doi: 10.5505/megaron.2017.67944  Sayfalar 385 - 394 (530 kere görüntülendi)

MAKALE (TEZDEN)
5.
Örneklem Aracılığıyla Ayvacık Kıran Kolu Köyleri Geleneksel Konut Mimarisine Bakış
Vernacular Domestic Architecture Through Samples at Ayvacık Kıran Section
Evren Kocabıçak, Nuran Kara Pilehvarian
doi: 10.5505/megaron.2017.38258  Sayfalar 395 - 408 (512 kere görüntülendi)

6.
Erken Dönem Mimari Tasarım Stüdyolarına Deneyim Tabanlı Yaklaşımların Bütünleştirilmesi Üzerine Bir Araştırma
Integration of the Experience-Based Approaches with the Early Phase Architectural Design Studios
Ömür Kararmaz, Ayşen Ciravoğlu
doi: 10.5505/megaron.2017.05925  Sayfalar 409 - 419 (506 kere görüntülendi)

MAKALE
7.
Rölövede Yersel Lazer Tarayıcının Katkısı Üzerine Bir Örneklem; Tarihi Yarımada’daki Sarnıçlı Han ve Avlusundaki Sarnıç
Contribution of Terrestrial Laser Scanners in Surveying: Sarnıçlı Han in the Historical Peninsula and the Cistern in its Yard
Gülhan Benli, Eylem Görmüş Ekizce
doi: 10.5505/megaron.2017.68542  Sayfalar 420 - 428 (491 kere görüntülendi)

MAKALE (TEZDEN)
8.
Türkiye Kentleri İçin Kentsel Büyüme Yönetimi Sistemi ve İstanbul Örneği
Urban Growth Management System for Sample Cities of Turkey and İstanbul
Ahmet Seydanlıoğlu, Sırma Turgut
doi: 10.5505/megaron.2017.94547  Sayfalar 429 - 442 (702 kere görüntülendi)

MAKALE
9.
Kent Parklarında Kullanıcı Memnuniyeti: Ankara Kuğulu Park Örneği
User Satisfaction in Urban Parks: Ankara Kugulu Park Case
Nilüfer Gürer, Aysu Uğurlar
doi: 10.5505/megaron.2017.76094  Sayfalar 443 - 459 (829 kere görüntülendi)

10.
Bir Planlama Altlığı Olarak; Roma Dönemi Tarsus Kenti Mekansal Yapısına İlişkin Değerlendirme
Evaluating Tarsus’s Spatial Structure in Roman Times as a Planning Basemap
Burak Belge, Ümit Aydınoğlu
doi: 10.5505/megaron.2017.83788  Sayfalar 460 - 474 (776 kere görüntülendi)

MAKALE (TEZDEN)
11.
Tasarımda Yetkinleşmeyi Anlama: Tasarım Yetilerinin Dayandığı Kavramsal Temele Yönelik Bir Çözümleme
Understanding Competence Acquisition in Design: An Analysis of the Conceptual Foundation of Design Ability
Ufuk Ulusan, Ahmet Zeki Turan
doi: 10.5505/megaron.2017.68725  Sayfalar 475 - 487 (487 kere görüntülendi)

MAKALE
12.
‘Üçüncü/Öteki Yer’ Üzerine Bir Kavramsallaştırma Denemesi: Mekansal Bir Trilojinin İçinde Saklı Hikayelerin Keşfedilmesi
Conceptualizing “Thirdplace”: Exploring Embedded Narrations in Between a Spatial Trilogy
Senem Kaymaz Koca, Jonathan Hale
doi: 10.5505/megaron.2017.93685  Sayfalar 488 - 496 (614 kere görüntülendi)

13.
Geleneksel ve Günümüz Konutunda Sürdürülebilirlik ve Yaşam Alışkanlıkları: Osmaneli Örneği
Sustainability of Traditional and Contemporary Housing and Household Lifestyles: Case of Osmaneli
Ebru Ergöz Karahan
doi: 10.5505/megaron.2017.27037  Sayfalar 497 - 510 (1165 kere görüntülendi)© 2018 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale