YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 15 Sayı: 2 Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Megaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Toplu Konut Yerleşimleri Açık Alanlarında Mekânsal ve Toplumsal Verilere Dayalı Bir Değerlendirme
An Evaluation based on Spatial and Social Data in Open Spaces of Mass Housing Settlements
Burak Mangut, Fatma Ahsen Özsoy
doi: 10.14744/megaron.2020.59455  Sayfa 0

2.
Mimari Tasarım Eğitiminde "Aktif Stüdyo" Deneyimleri
"Active Studio" Experiences in Architectural Design Education
Bengi Yurtsever, Çiğdem Polatoğlu
doi: 10.14744/megaron.2020.57614  Sayfa 0

3.
İstanbul’un Trakya Hinterlandı’nda Bir Bizans Dönemi Yapısı: Haramidere Sarnıcı
A Byzantine Structure from the Thracian Hinterland of Istanbul: Haramidere Cistern
Mustafa Çağhan Keskin, Kerim Altuğ
doi: 10.14744/megaron.2020.45712  Sayfa 0

4.
Kamusal Alanlara Erişimde Optimum Yaya Güzergah Konforunu Belirlemeye Yönelik Kavramsal Bir Yaklaşım
A Conceptual Approach to Determine Optimal Pedestrian Comfort Route to Access Urban Public Spaces
Müge Ünal Çilek
doi: 10.14744/megaron.2020.16023  Sayfa 0

5.
“Colin Rowe’un “Bağlamsalcılığı”na Yirmibirinci Yüzyıl Kentleri Üzerinden Yeniden Bir Bakış”
A Review of Colin Rowe’s Contextualism In Twentyfirst Century Cities
Ebru Bingol
doi: 10.14744/megaron.2020.83436  Sayfa 0

6.
Türkiye’de mimarlar ve üreticilerin yapı ürünlerinin çevresel bilgilerini elde etme ve sunma davranışlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
Comparative assessment of architects and manufacturers behaviors for obtaining and presenting environmental information of building products in Turkey
Nurşah Serter, Gökçe Tuna Taygun
doi: 10.14744/megaron.2020.70370  Sayfa 0

7.
Grafitinin Yer Oluşturucu Etkisi: Karaköy Alt Geçit Örneği
Graffiti as Placemaker: The Case of Istanbul's Karakoy Underpass
Ayşe Gül GEMCİ, Deniz ERİNSEL ÖNDER
doi: 10.14744/megaron.2020.64872  Sayfa 0

8.
Mimarlık Eğitiminde Yerel Mimarlıktan Öğrenmek
Learning From Vernacular Architecture in Architectural Education
Guliz Ozorhon, Ilker Fatih Ozorhon
doi: 10.14744/megaron.2020.54036  Sayfa 0

9.
“YAPI KABUĞUNDA KULLANICI GÜVENLİĞİ ve RİSKLERİ”
OCCUPANT SAFETY and RISKS RELATED to BUILDING ENVELOPE
Semih Serkan Ustaoğlu, Sevgül Limoncu
doi: 10.14744/megaron.2020.08068  Sayfa 0

10.
Güncel Beden Kuramlarının Mekanı Dönüştürme Olasılıkları
On Possibilities Of Transforming Space Emerging From Theories On Body
Semin Erkenez, Ayşen Ciravoğlu
doi: 10.14744/megaron.2020.34341  Sayfa 0

11.
Uluslararası inşaat müteahhitlik işlerinin regülasyonu: Ulusötesi ve ulusal çerçeveler arasındaki çelişkiler
Regulation of international construction contracting works: Contradictions between transnational and national frameworks
Elvan Gülöksüz
doi: 10.14744/megaron.2020.19794  Sayfa 0

12.
Tarihi binalara ek bina tasarımında strüktür ve malzeme seçimi için bir değerlendirme modeli
Structure and material assessment model for historical building extension design
Lory Zakar, Özlem Eren
doi: 10.14744/megaron.2020.48285  Sayfa 0

13.
Tebriz'de Devrim Sonrası Konutların Mekânsal Organizasyonu Üzerine Bir Araştırma (1980'ler)
A Study on the Spatial Organization of Post-Revolutionary Houses in Tabriz (1980s)
Maryam Golabi, FATMA CANA BILSEL
doi: 10.14744/megaron.2020.15931  Sayfa 0

MAKALE
14.
Açık Tasarım Eğitimine Doğru: Hesaplama ve Hesap Verebilme
Open Design Education: Addressing Accountability in the Age of Computing
Desantila Hysa, Mine Özkar
doi: 10.14744/megaron.2020.32650  Sayfa 0© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale