YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 15 Sayı: 2 Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Macaristan’da Ayakta Kalan İki Osmanlı Türbesinin Ölçüleri: 16. Yüzyıl Osmanlı Yapım Tekniklerine Katkılar [Megaron]
Megaron. 2020; 15(2): 230-239 | DOI: 10.14744/megaron.2020.51333  

Macaristan’da Ayakta Kalan İki Osmanlı Türbesinin Ölçüleri: 16. Yüzyıl Osmanlı Yapım Tekniklerine Katkılar

Gergo Máté Kovács, Péter Rabb
Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi ve Tarihi Eserler Koruması Anabilim Dalı, Budapeşte, Macaristan

16. yüzyıl boyunca klasik Osmanlı mimarisinin ‘altın çağı’ olarak adlandırılan dönemde binlerce önemli bina inşa edilmesine rağmen, klasik Osmanlı dönemi tasarım yöntemlerine ilişkin hala cevaplanmamış birkaç soru olduğu görülmüştür. Bu yazıda, klasik Osmanlı tasarımlarının bazı özellikleri, zanaatkârların kullandığı çeşitli çizim belgeleri ve mimari kurumların işleyişi incelenmektedir. Makale, Osmanlı Macaristanı’nda inşa edilen belirli bir anıtsal yapı türü olan türbelerin boyutlarını ana hatlarıyla açıklayarak, bu tür yapıların günümüze dek kalan örneklerinin değerlendirilmesi ve yapım tekniklerinin anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, makalede Macaristan’da halen ayakta duran iki türbenin, Gül Baba Türbesi ve İdris Baba Türbesi’nin boyutları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Arşın, klasik dönem; zira; Macaristan; Osmanlı Mimarisi; türbe.


The Dimensions of the Two Remaining Türbes in Ottoman Hungary: Contributions to the Methods of Ottoman Construction Practices in the Sixteenth Century

Gergo Máté Kovács, Péter Rabb
Department of History of Architecture and Monument Preservation, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Architecture, Budapest, Hungary

Despite the fact that during the sixteenth century, the so-called golden age of classical Ottoman architecture, thousands of significant buildings were constructed, the methods of designing in the classical Ottoman period still raises several unanswered questions. The present paper surveys some features of classical Ottoman designs, the types of drawing documents used by the craftsmen, and the operation of the architectural institutions. By outlining the dimensions of a specific group of commemorative buildings, the mausolea or türbes erected in Ottoman Hungary, this article aims at providing historical contributions to the evaluation and construction methods of the remaining examples of this building type in Hungary. For this reason, the dimensions of the Türbe of Gül Baba and the Türbe of Idris Baba, the two Shrines in Hungary that still stand, will be investigated.

Keywords: Arşın (c. yard), Classical Ottoman Architecture; dhirā, (cubit); Hungary; Ottoman Architecture; türbe.


Gergo Máté Kovács, Péter Rabb. The Dimensions of the Two Remaining Türbes in Ottoman Hungary: Contributions to the Methods of Ottoman Construction Practices in the Sixteenth Century. Megaron. 2020; 15(2): 230-239

Sorumlu Yazar: Gergo Máté Kovács, Hungary


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale